Ytterligare motioner

03 maj 2022

Två motioner som inkommit inför stämman inkluderades inte med årsberättelsen. Kompletterande dokument har lagts i lådorna. Motionerna bifogas också här. 

Hälsar 

Styrelsen