Valberedningens presentation

25 februari 2023

Torsdagen den 23 februari höll valberedningen ett möte i föreningslokalen där de presenterade föreningens organisation och vad det innebär att ta på sig förtroendeuppdrag i föreningen. 

Presentationen bifogas här.