Uppdatering: justering av elpris

22 februari 2023

Som tidigare meddelades i månadens nyhetsbrev så kommer elpriset höjas på grund av föreningens ny elavtal. Dock har styrelsen gjorts uppmärksam på att fakturaperioderna inte ligger i helt jämnt med brytpunkten då det nya avtalet träder i kraft. 

På de avier som betalas av oss medlemmar i mars, april, maj redovisas alltså den förbrukning och det elpris som gällde december, januari, februari. Delar av den perioden (december) låg inom ramen för det förra avtalet. Utslaget på de tre aktuella månaderna blir alltså elpriset för perioden något lägre än vad som sades i nyhetsbrevet. 

På de kommande tre avierna (mars, april, maj) kommer därför elpriset ligga på 3,50 SEK/KWh (och inte 4,78 sek/KWh). 

Om det finns frågor kring detta kontakta gärna styrelsen.