Välta träd på våra gårdar

21 november 2022

Ett antal träd har brutits/vält på våra gårdar. Vår trädgårdentreprenör är tillkallad och kommer ta hand om detta idag eller imorgon. Det kan också hänga lösa grenar som kan falla ned så alla uppmanas att vara försiktiga. Om möjligt, ta andra vägar än de som går under träd med mycket snö på. 

Hälsar 

Styrelsen