Uppgifter om elförbrukning saknas på avi

19 november 2022

Det har visat sig att avgiftsavierna för 4:e kvartalet inte innehåller uppgift om elförbrukning, endast debiterat belopp.

Enligt HSB som sköter denna hantering har det blivit fel denna gång och det kommer att rättas till nästa kvartal (1:a kvartalet 2023). 

Om någon medlem vill veta sin förbrukning för kvartal 2 2022 (elkostnad på denna avi baseras på förbrukningen kvartal 2) kan man ringa till HSB:s medlemsservice.

Hälsar 

Styrelsen