Fönsterrenovering

21 november 2018 Dags att få renoverade fönsterbleck, nya dammlister och målade fönsterkarmar. Renoveringen startar i K29 i september 2018 och beräknas avslutas i K1 i februari 2019. Vi tackar på förhand för ditt samarbete för att få fint och hålla våra fastigheter i bra skick. Här nedan följer några frågor och svar, har du ytterligare frågor går det bra att kontakta styrelsen på brf.senaten@bredband.se så fyller vi på listan. Vår entreprenör Tresson är försäkrade och deras försäkring täcker eventuella skador och annat som kan uppstå. De har dessutom en försäkring som täcker nyckelhantering.

Fråga & svar

F: Vad är status per 181121 för fönsterrenoveringen?

S: Moment 2 påbörjas v48 (26/11) som planerat och inkluderar montering av aluminiumprofiler, byte av dammlister och tätningslister samt justering av fönstervred/lås och gångjärn.
En container med material levereras 23/11och ställs på parkeringsplats nr. 13 på övre parkeringen.

Aviseringar till BR-havare sker med en veckas varsel. I aviseringen finns tel.nr. till de som utför arbetet i de fall medlemmar behöver kommunicera om t.ex. tillgänglighet.

Man räknar med att det arbetet tar c:a 1 vecka per port. Arbetet påbörjas i K29, därefter K27, K25 osv

Juluppehåll i renoveringsarbetet görs v52 och v01, därefter återupptas arbetet den 7:e januari.

Enligt tidplanen skall hela fönsterprojektet vara avslutat v12. 

F: Under vilken period utförs fönsterrenoveringen för Brf Senaten?

S:Renoveringen påbörjas måndagen den 10 september 2018 och beräknas pågå till februari 2019.

F: När renoveras fönstren i min lägenhet? Vid flera tillfällen?
S: Renoveringen börjar på Kantatvägen 29, därefter Kantatvägen 27 sen Kantatvägen 25 och så vidare och avslutas med Kantatvägen 1. Varje lägenhet aviseras minst en vecka innan arbete skall utföras. Entreprenören behöver komma in i lägenheten vid två tillfällen för att utföra två olika moment (se nedan).

F: Skall alla fönster renoveras?
S: Det finns några undantag: De lägenheter som ligger längst upp och som har fönster i s.k. kupor på taket har redan plåtbeklädnad, dvs. där plåt omger fönstren, och kommer därför inte att renoveras utan bara kontrolleras och justeras.

Vissa fönster har redan för flera år sedan redan fått aluminiumbeklädnad på ytterkarmarna och då behöver du inte plocka bort, ta ned gardiner eller lämna fritt utrymme framför de fönstren när målarna skall komma (moment 1). Däremot vid nästa besök (moment 2) behöver det vara fritt och undanplockat.

F: Vad är det i mer detalj man skall renovera?
S: Renoveringen är uppdelad i två moment.

Moment 1 är målningsarbete och startar den 10:e september. Målningsarbetet består av slipning och målning av utsidan på fönsterkarmarna. Arbetet beräknas ta 1-2 dagar per lägenhet beroende på hur många  fönster lägenheten har. (Observera att man slipar och målar fönsterkarmens nedre hälft eftersom det inte är nödvändigt att behandla hela karmen. Dessutom sparar föreningen en del kostnader på detta.)

Moment 2 är monteringsarbete och beräknas starta senast v.48 (omkr. 26:e nov.) och kommer att pågå in i februari. Monteringsarbetet beräknas ta 1 dag per lägenhet. Arbetet består av utvändig montering av skyddande aluminiumprofiler på karmen. (För ett antal år sedan har detta gjorts på ett begränsat antal fönster i lägenheter som ligger högt upp.) I detta moment kommer entreprenören  att montera nya fönsterbleck och justera gångjärn, smörja fönsterlås och sätta nya dammlister mellan ytterbåge (den yttersta delen fönstret som har aluminiumram) och innerbågen (inre orginalfönstret).

F: Skall alla balkongdörr/altandörr också renoveras?
S: Nej, balkongdörrarna och altandörrar omfattas inte av renoveringen.

F: Hur ordnas tillträde till min lägenhet?
S: Entreprenören behöver ju tillträde till lägenheten och om du inte är hemma så lämnar du nyckel (med märkning) i serviceboxen som finns i porten på Kantatvägen 25. Nyckeln återlämnas i din brevlåda.

F: Vad skall jag förbereda?
S: Du ombeds plocka bort och ta ned gardiner vid fönstret och lämna ett utrymme på c:a 1,5meter fritt från möbler (gäller inte för de fönster som redan har aluminiumbeklädnad). . Om du har balkong eller uteplats så ombeds du flytta på dina möbler och andra tillhörigheter och lämna ett utrymme på c:a 1,5 meter framför fönstren.

F: Vad händer med min utetermometer?
S: Om du har en termometer som är fastskruvad ute på fönsterkarmen så kommer den att monteras bort och lämnas hos dig. Det är inte tillåtet att skruva i fast den igen på karmen efter att arbetet slutförts. Vi rekommenderar därför att du i stället använder dig av en digital termometer med känselkropp på en sladd som du hänger ut genom fönstret.

F: Blir det smutsigt och dammigt?
S: De som utför arbetet kommer att grovstäda, vilket innebär att det tyvärr kan vara lite damm och småskräp kvar i lägenheten nära av fönstren. För de som har lägenheter ovanför kommer det sannolikt utanför att rasa ner damm och skräp under arbetets gång

F: Hej, jag undrar om föreningen är försäkrad vid dessa arbeten? 
S: Vår entreprenör Tresson är försäkrade och deras försäkring täcker eventuella skador och annat som kan uppstå. De har dessutom en försäkring som täcker nyckelhantering. 


Till nyhetslistan