Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Ombyggnation förskolelokalerna K1 och K11

12 augusti 2020

Information angående ombyggnation i K1 och K11

Projektet att bygga om förskolelokalerna har påbörjats. Enligt tidplanen avslutas projektet vecka 47. Molöf Bygg AB (entreprenören) har börjat med etablering och rivningsarbeten. 

Arbetstider och störande ljud
Under tiden för ombyggnationen kommer medlemmar som bor i huset att uppleva ljud som kan vara störande. Byggnadsarbeten kommer att pågå vardagar mellan 07:00 - 16:00, från 07:00 till 08:00 ska inga sågningar och borrningar ske.

Mycket störande ljud kommer framfört allt att höras när man sågar och borrar (håltagning) i betongväggar och golv. Håltagningar genomförs under vecka 35 (24-28 augusti) och eventuellt de första dagarna vecka 36.

Tvättstugorna, Kantatvägen 1 respektive 11
Det finns önskemål om att ha en tvättstuga tillgänglig under ombyggnationen. Entreprenören kommer därför att utreda vilka förutsättningar som finns för att åstadkomma detta till en rimlig kostnad. Om tvättstugorna inte byggs om parallellt innebär det extra kostnader eftersom bygg- VVS-, el- och installationsarbeten då genomförs av underentreprenörerna i två separata omgångar, vilket kostar mer än om allt görs samtidigt. Styrelsen meddelar beslut i frågan så snart utredningen är klar.

Med hopp om förståelse för olägenheterna under byggtiden. På sikt, ser vi det som positivt för föreningen att kunna skapa ytterligare lägenheter.

Påminnelse: Med anledning av covid-19 uppmanas den som bokat tvättid att alltid använda bokningscylinder och att endast en person är i tvättstugan för att minimera smittrisken.

För kontakt :
Styrelsen, Brf Senaten
brf.senaten@bredband.net

Molöf Bygg AB
Platschef: Stefan Woxlin 076-1112982
Arbetsledare: Mikael Kärslund 070-4170078 

Hälsningar
Styrelsen Brf Senaten