OVK - Obligatorisk ventilations kontroll

30 augusti 2016

V 38-40 kommer Air Cano för att göra
OVK, obligatorisk ventilationskontroll i våra fastigheter dvs alla lägenhet samt allmänna utrymmen.

Syftet är att se till att att vårt inomhusklimat är så bra som möjligt för oss alla och att ventilationssystemen fungerar.

Till det behöver vi allas hjälp att ge kontrollanten tillträde till lägenheten.
Kan man inte vara hemma kan man lämna in din nyckel enl anvisningar i det brev som kommer till samtliga lägenheter.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.
Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Kravet på OVK finns sedan 1991 och skall göras var 3:e år. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Frågan kanske kommer upp om att har inte NDS just gjort den?
NDS kontroll innehållet fler delar än OVK:n såsom byte av filter, koll av brandvarnare, diskmaskinsunderlägg, fläktar mm.
Efter NDS senaste kontroll har nu saker åtgärdats och vi räknar därmed att OVK:n kommer gå alldeles galant!

Stort tack på förhand för ert samarbete!


Till nyhetslistan