Golvslipning i trapphusen med start vecka 7 2018

08 februari 2018 Golvslipning – frågor och svar

F: Varför görs detta?
S: En kort tid efter golvens färdigställande för över 20 år sedan blev golven snabbt smutsiga p.g.a. undermålig behandling. Smuts trängde djupt in i ytan och golven har därefter inte kunnat rengöras med konventionella städmetoder.

Detta är inget unikt problem, det finns massor av golv med samma typ av problem runt om i landet. 

Det enda som hjälper är slipning i flera steg, tillförsel av stenglanspulver samt impregnering av ytan med stensåpa. Entreprenör blir erfarna entreprenören N.T.S (Natursten & Trägolvs Specialisten) som har utfört liknande uppdrag hos bland andra Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), Fabege och Hellströms Förvaltning.

F: Kommer skillnaden bli så stor?
S: Ja – se skillnaden på dessa bilder eller gör ett besök i port nr 11, 1 tr där en provslipning och behandling har utförts. 

F: Kostar det inte väldigt mycket?
S: Gör vi inte detta nu kommer kostnaden bli större framöver då det blir svårare att åtgärda golven. Föreningen har satt undan pengar för underhåll av fastigheterna så medel finns för finansieringen.

Kommer att bli fint och portarna kommer att få ett lyft och en annan känsla!