Styrelsemöte december 2016

02 januari 2017

Teknisk Förvaltning

 • OVK:
  - Två innehavare har fortfarande inte släppt in för OVK varav den ena kommer att släppa in AirCano inom kort.
  - Fem lägenheter har saker att åtgärda.De fem tillskrivs om att åtgärd skall ske inom 30 dgr då dom inte öppnade när AirCano kom för att åtgärda felen.
  Därefter kan styrelsen anmäla till Nacka Kommun att OVK:n är utförd.

Inkommande skrivelser

 • Motion angående byte av balkongdörrar.

Rapporter

Lån, räntor och omsättningar, budget mm.

 • En summa förs över till avsättningskontot.
 • Styrelsen meddelar HSB budgeten samt ber dem lägga in den i portalen.

Tolvmånaders pärmen

 • Com Hem avtalet omförhandlas så att kostnaden sänks, avser 3 års kontrakt. Under kontraktstiden avser Senatens styrelse se över tv & bredbands möjligheterna.

                      
Infoblad, Facebook samt hemsida

 • Vinternumret går till tryck 19/12.

     
Gårdshus, solariet, bastu, gästlägenhet, städning samt hissar.

 • 12/12 skedde storstädning av pingisrummet, gästlägenheten samt gårdshuset inklusive fönsterputsning i lgh samt pinginsrum.

 
Gröna Gruppen

 • Vakansen av sammankallande i Gröna gruppen kvarstår.                       

Lokaler K1 samt K11

 • Inget, avvaktar Nacka Kommuns eventuella överklagande.

Övrigt

 • Grillarna har plockats bort från Gårdshusets uteplats.
 • Paulina Bjuht HSB har gått igenom trädgårdsplanen med Styrelsen.
 • Styrelsen har gått igenom naturmarken med Christian Lindroos HSB.
 • Slyröjning framför Kantatvägen 3-9 planeras att utföras före jul.
 • Slyröjning baksida K25-29 planeras att göras strax efter nyår.
 • Trädfällningar kommer att utföras i mitten av januari.
 • Den dåliga sälgen utanför K11 kommer att tas ned så snart det går då den är i mycket dåligt skick. Allt detta om väder och vind tillåter annars så snart det går.
 • Delning av lägenheter, Martina utreder nya rutiner.
 • Avgift för 2:a handsuthyrningar.
 • Infomöte om trädgården till dom boende – förslag 170221.
 • Vattenläcka pga diskmaskin K23, ärendet lämnat till HSB.

Beslutsfrågor

 • Styrelsen beslutade att avgift för andrahandsupplåtelse ska tas ut med 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och7 § socialförsäkringsbalken. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.
 • Styrelsen beslutade att ett visst belopp förs över till avsättningskontot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uttdrag från protokoll fört vid sammanträde 2016-12-14. Plats: Gårdshuset.

Närvarande:
Helena Grundahl
Suzanne Skoog-Förster
Renée Åberg
Roland Ekholm
Stefan Olsson