Trädgårdsrenovering etapp 1

20 april 2017

Här  finner ni gestaltningsförslaget för  etapp 1 gällande våra samvaroytor K1-11 samt K25-29 i vår kommande trädgårdsrenovering.

Den 28  april skickar vi det till tre leverantörer för upphandling.