Sopor

Hushållssopor och matavfall lägges i respektive behållare i hörnet Svoldervägen/Ingvarsvägen. En nyckel ingår till varje lägenhet. Matavfallspåsar finns att hämta i tvättstugan och på räcket till torkvinden.