Felanmälan

Boendefrågor och felanmälan för det som föreningen ansvarar för (fastigheter, värme och vatten med mera) görs under kontorstid till HSB Servicecenter, tel: 010- 442 11 00 eller www.hsb.se/stockholm/felanmalan

OBS! Det går inte att felanmäla läckande kranar, toaletter, vitvaror med mera som enligt stadgarna tillhör bostadsrättshavarens egna underhållsansvar. Men man kan beställa hantverkstjänster från HSB, även då via ServiceCenter på HSB, se ovan.

Vid akuta situationer (till exempel läckage) kvällstid/helger ringer du till HSB Jour, tel: 08-695 00 00, dygnet runt. Varje jourutryckning debiteras enligt HSBs gällande prislista och belastar dig som medlem om det inte är ett fel som föreningen ansvarar för.

Kontakta styrelsen om du är osäker.