Lokaler

Förutom bostadsrätter och hyreslokaler har föreningen en del förråd och gemensamhetsutrymmen.

Det finns möjlighet att låna dusch och toa som hör till tennisens omklädningsrum om du under vinterhalvåret vill bygga om ditt badrum. Tag kontakt med styrelsen om intresse finns.

Omklädningsrummen används också till hantverkare vid större renoveringsarbeten i föreningen.