Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening?

I en bostadsrättsförening bor du till självkostnadspris. Årsavgiften ska täcka samtliga driftskostnader, avskrivningar, övriga kapitalkostnader samt avsättning till underhållsfond.

Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättshavare och har därmed enligt bostadsrättslagen "i tiden obegränsad nyttjanderätt" till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter.

Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland er boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Med i styrelsen sitter en ledamot från HSB.
Information för bostadsrättshavare från HSB och Borätterna