Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Stockholms bostadsrättsbarometer 2022

Stockholms bostadsrättsbarometer 2022 är baserad på statistik från 621 bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen vars ekonomiska förvaltning sköts av HSB, både medlemmar och icke medlemmar i HSB. Här samlar vi våra insikter från rapporten.

Bostadsrättsföreningars sparande dyker när driftkostnaderna ökar

Bostadsrättsföreningars sparande sjönk med 17 procent under föregående år. En effekt av att ökade driftkostnader, pådrivna av högre el- och uppvärmningskostnader, inte parerats med höjda avgifter. Det visar den årliga rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer 2022.

– Vi befinner oss i ett nytt oroligt läge vilket kräver handling från styrelser. Det lägre sparandet måste pareras. Det går inte längre att förhala avgiftshöjningar, den genomsnittliga nivån måste upp, säger Cecilia Jutell, analytiker HSB Stockholm.

I rapporten Stockholms bostadsrättsbarometer 2022 har HSB sammanställt ekonomiska nyckeltal från 621 bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen. Siffrorna visar att det genomsnittliga sparandet sjönk med 17 procent jämfört med föregående år, medan driftkostnaderna ökade med nära tio procent, vilket huvudsakligen beror på kostnadsökningar för el (+29 %) och värme (+12 %). Samtidigt har den genomsnittliga intäkten och avgiftsnivån varit i princip oförändrad.

cecilia-jutell-hsb-stockholm.png– Vi ser att fyra av tio föreningar troligtvis sparar för lite till framtida underhåll, och skjuter därmed kostnader för dagens slitage till framtida medlemmar. Sparandet är det enskilt viktigaste nyckeltalet för en styrelse att arbeta aktivt med för att undvika kraftiga avgiftshöjningar i samband med stora renoveringar, säger Cecilia Jutell.

Föreningarnas genomsnittliga räntekostnader sjönk dock med nära 13 procent under 2021. Marknadsräntorna började stiga försiktigt först i slutet av året, för att under våren 2022 stiga mer kraftigt.

– Med tanke på inflationstrycket tyder det mesta på att både driftkostnader och räntan ska upp ytterligare. Stigande räntekostnader kommer att påverka de flesta föreningar, och det blir särskilt tufft för de som är räntekänsliga. Om räntan ökar med en procentenhet behöver den genomsnittliga föreningen höja avgiften med åtta procent för att behålla samma sparande, säger Cecilia Jutell.

I rapporten redovisas ett genomsnitt av följande nyckeltal: avgifter och övriga intäkter, driftkostnader, tomträttsavgäld, sparande, skuldsättning, räntekostnad och räntenivåer.