Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Kooperationen ger möjlighet att påverka

Ända sedan starten 1923 har HSB Stockholm bidragit till att forma och bygga vårt samhälle. Vårt främsta uppdrag är att skapa det goda boendet, tillsammans med våra medlemmar.

Det är också bakgrunden till att vi bedriver ett påverkansarbete i olika bostadsfrågor. I rollen som intresseorganisation företräder vi våra medlemmar, med syftet att förbättra villkoren för såväl boendet som bostadsrätten.

Vi gör det bland annat genom att ge vår syn på politiska förslag och motioner, i rollen som remissinstans. Vi arrangerar seminarier om olika bostadsfrågor, där våra medlemmar får möjlighet att träffa beslutsfattare. Vi samverkar med andra bostadsorganisationer i frågor där vi har gemensamma intressen. Och vi syns och hörs i debatten i en av våra viktigaste samhällsfrågor – boendet.

Idag driver vi frågor inom tre prioriterade områden som är viktiga för våra medlemmar, bostadsmarknaden och den hållbara staden:

Råd att bo

  • Skäliga driftkostnader för bostadsrättsföreningar
  • Underlätta friköp för föreningar med tomträtt
  • Bostadskrisen kräver politisk handlingskraft
  • En sund bostadsmarknad utan spekulationsköp

Hållbart att bo

  • Hållbara resor till och från boendet
  • Effektiv resursanvändning och avfallshantering

Tryggt att bo

  • Trygga bostadsköp med ekonomiska nyckeltal
  • Enklare agera mot Olovlig andrahandsuthyrning
  • Trygga grannskap och gemensamt engagemang

I vårt påverkansprogram kan du läsa mer om våra prioriterade frågor. Därutöver driver HSB Riksförbund en rad olika frågor nationellt, med fokus på att förbättra villkoren för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Läs mer här.