Valberedning

Valberedningen utses av ordinarie föreningsstämman och har till uppgift att ta fram förslag på personer till olika uppdrag i föreningen. Styrelse, valberedning och revisorer består av dina grannar som väljer att spendera en del av sin tid åt att göra ditt boende bättre och tryggare. 

Nuvarande valberedning

Sonja Okker, sammankallande, 08 751 01 46
Cilgia Könz
Lena Johansson

Valberedningens förtroendeuppdrag

Valberedningen är vald av stämman för att ansvara för;

 • att finna en styrelse som ska förvalta de boendes förtroende och demokratiska rättigheter
 • att finna ledamöter till styrelsen som ska handha förutsättningar för god hushållning och ett tryggt och trevligt boende.

 

Styrelseledamotkandidater

Om du har ett tips på någon som kan passa in i stylelsen, eller om du själv är intresserad så kan du lämna in ett förslag till valberedningen.

Valberedningen har enats om följande profil som är lämpade att ingå i styrelsen för BRF Agersö

 • Vara mycket välorienterad på ett aktivt sätt i brf Agersös verksamhet i enlighet med HSBs anda.
 • Ha förmågan att utifrån samtliga boendes perspektiv förvalta brf Agersös egendom.
 • Kunna fatta beslut med långsiktig bärighet.
 • Ha förmågan att interagera i en grupp på ett resultatsorienterat och positivt sätt, med bibehållen respekt för varandras olikheter.
 • Följa upp i demokratisk ordning fattade beslut utan egen vinning.
 • Ha tillräckliga kunskaper i ekonomi för att säkerställa rimligheten i kostnader som kan uppstå, att förvalta föreningens kapital på ett för de boende gynnsamt sätt.
 • Ha förmågan att kritisk granska inkomna offerter, leverantörer och förslag.
 • Ha tillräckliga kunskaper för att förstå vad en teknisk förvaltning innebär.
 • Representera mångfalden bland de boende beträffande ålder, kön, etnicitet, etc.
 • Ha viljan att avsätta tid för att tillgodose de boendes rättigheter.
 • Kunna lyssna på andras idéer och vara lyhörd, kommunicera med andra så att alla väsentligheter blir tillgodosedda för ett kvalitativt beslutstagande.

  

Kontakta valberedningen och nominera kandidat

Att bo i en bostadsrättsförening handlar om samarbete och ansvar för sitt boende. För att föreningen ska fungera krävs engagemang från alla medlemmar. 

Du kan kontakta valberedningen via mejl på valberedningen@agerso.se eller genom att kontakta sammankallande via telefon enligt tidigare på sidan. 

Kontakta valberedningen om du har förslag på lämpliga personer eller om du själv vill åta dig något. Du kan antingen mejla, ringa eller fylla i nomineringsblanketten online.