Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning sköts av HSB Stockholm Förvaltning.

HSB svarar för att fastigheterna och dess tekniska funktioner som t.ex. värme, vatten & avlopp, belysning m.m. fungerar som de ska.

HSB tar också ansvar för markskötsel, markunderhåll och snöröjning och för underhåll av Agersös allmänna utrymmen såväl ute som inne.

Vi ber alla att felanmäla upptäckta fel i fastigheten till HSB. De får då möjlighet att snabbt åtgärda felen.

Kontakter