Styrelsen

Styrelsen väljs bland de boende på den ordinarie föreningsstämman. Valberedningen presenterar förslag på ny styrelse. Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med högst 4 suppleanter. En ledamot i styrelsen och högst en suppleant tillsätts enligt stadgarna av HSB Stockholm.

Nuvarande styrelse

Styrelsen vald vid ordinarie föreningsstämman 2023-05-11

Mikael Hakali, ordförande
Christer Rundström, ledamot
Thomas Fredriksson, ledamot
Petra Güler, ledamot
Mikael Ekwall, ledamot
Siemon Wezeman, ledamot
Håkan Nilsson, ledamot
Sanna Hägglund, ordinarie ledamot, HSBs representant

 

Kontakta styrelsen

Observera: Våra kontaktvägar är endast till för våra medlemmar eller samarbetspartners som har en aktiv relation med BRF Agersö. Vi avböjer all form av marknadsutskick eller reklam till våra digitala brevlådor och ber företag att respektera detta. Vid eventuell övertramp kommer era avsändaradresser och domäner att omedelbart blockeras. 

Synpunkter, önskemål och förslag kan lämnas i ett mejl eller online. Mejladress till styrelsen är styrelsen@agerso.se eller använda detta onlineformulär.