För mäklare

På denna sida har mäklare svar på information om vår BRF som ofta ställs. Om ni finner att information som ni behöver inte finns på denna sida ber vi er vänligen att kontakta oss så ser vi till att komplettera här.

Bostadsrättsförening: HSB Brf Agersö

Allmänt om föreningen

 • Vad ingår i avgiften?
  Uppvärmning och vatten
 • Ingår bostadsrättstilläggsförsäkring i avgiften?
  Nej, det måste tecknas av medlemmen.
 • Tar föreningen ut överlåtelseavgift – vem betalar den i så fall?
  Ja, säljaren
 • Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
  Ja
 • Antal lägenheter i föreningen?
  257
 • Antal lokaler i föreningen?
  1st för allmänt bruk - Läs om föreningslokalen här, 1st upplåten till butik
 • Är föreningen äkta eller oäkta?
  Äkta
 • Godkänns juridisk person?
  Nej
 • Godkänner föreningen delat ägande?
  Ja
 • Krav på minsta ägarandel?
  10%
 • Äger föreningen marken?
  Ja
 • När förvärvade föreningen fastigheten?
  1979
 • Vilka informationskanaler finns?
  Vår hemsida: agerso.se
  Senaste nyheter: nyheter.agerso.se

 

Avgiftsförändringar/renoveringar

 • Har föreningen beslutat eller planerar för några avgiftsförändringar?
 • Kommande renoveringar vi bör känna till?
 • Gjorda renoveringar? 

  Information om ovanså finns i vår senaste årsredovisning, vilket vi rekommenderar både mäklare och nya boende att läsa igenom inför varje försäljning eller spekulation om köp.

 

Fastighetsinformation

 • Byggår: 1979
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Ventilation: Takfläkt
 • Fönster: 3-glas
 • Finns hiss?: Ja
 • Trappstädning sköts av städfirma

 

Gemensamma utrymmen

 • Vad har föreningen för gemensamma utrymmen?
  Tre tvättstugor, bastu, träfflokal, cykelrum samt barnvagnsrum i trapphus
 • Vad är tvättstugan utrustad med?
  3 tvättstugor med 3 maskingrupper vardera. Varje tvättstuga innehåller följande grupper;
  A: 1x grovtvättmaskin + 2x normaltvättmaskin. 1 torktumlare + 1 torkskåp
  B: 2x normaltvättmaskin, 1x torktumlare
  C (jourtvätt): 1x liten tvättmaskin + 1x liten torktumlare

 

TV, bredband och telefoni

 • Vad finnas att tillgå?
  TV: Basutbud av TV-kanaler från Tele2/ComHem. Mer information här 
  Bredband: 1000Mbit/s (upp & ner) från Bahnhof. Mer information här
  Telefon: IP-telefoni ingår i bredbandet. Boende betalar för samtal. 
  Dessa tjänster är tecknade med gruppavtal för hela föreningen och går inte att ta bort från enskilda lägenheter.
 • Hur betalas det?
  TV och bredband betalas på avgiftsavin men som egna poster på 30 kr/månad respektive 99 kr/månad. 

Parkering

 • Har föreningen tillgång till några parkerings- eller garageplatser?
  För föreningens medlemmar finns möjlighet att hyra plats i varmgarage, kallgarage eller plats på ett parkeringsdäck och därtill ett antal platser på parkeringsplanerna.
 • Vad är det för rådande kötider för garage?
  För uppdaterad information, kontakta HSB Stockholm. Nedan är uppskattad information;
  Varmgarage minst 5 år och kallgaragen minst 3 år.
  El-parkeringsplatserna på taket ovanför kallgaraget ligger på 1 år.
  Vanlig ute parkering ligger på under 1 år.
 • Vad kostar dessa per månad?
  Beloppet kan justeras. Kontrollera med HSB för aktuell information.
 • Finns det besöksparkering?
  Ja, kostar 30:-/dygn

 

El

 • Hur fungerar elabonnemang?
  BRF Agersö har två gemensamma elavtal (för udda plus jämna nummer). 
 • Används individuell mätning?
  Ja. Man betalar för de kWh som förbrukas per lägenhet.
 • Vilket elpris används?
  Vi summerar ihop totala kostnaden av förbrukningsel för lägenheter och delar upp på antal kWh förbrukat. Vi har ett rörligt elpris som därmed räknas ut per räkning och fördelas per förbrukning per lägenhet.
 • Hur betalar man för elförbrukning?
  Detta kommer på avgiftsavi per månad med fördröjning 1 kvartal.
 • Vad händer vid överlåtelse?
  HSB ser till att korrekt elmätning betalas av rätt boende för perioden.

 

Medlemskap

 • Vart ska vi skicka ansökan om medlemskap när affären är avslutad?
  HSB Stockholm, Att: Kund- & Medlemsservice, 112 84 Stockholm
 • Vilken framförhållning måste ske för godkännande?
  Styrelsen kan besluta om ansökningar på våra styrelsemöten som sker var 3:e vecka.
  För att ett beslut ska kunna fattas måste medlemmen innan detta möte vara godkänd medlem i HSB.
  Medlemmen måste ha en informationsträff med en representant från styreslsen. Således är det ett otroligt viktigt uppdrag för mäklaren att ha bra framförhållning för den nya medlemmens skull. 
 • När kan medlemmar boka in möten?
   Se till att boka in er genom att kontakta oss på styrelsen. I första hand försöker vi hålla informationsmöten via Teams.

Visning

 • Är det något speciellt mäklaren måste tänka på vid visning?
   - Ge aldrig ut portkoder till spekulanter
   - Tänk på att inte störa boenden
   - Mäklaren är ansvarig för de som tar sig in och ut i våra portar vid uppställning av dörr.

 

Kontaktperson i föreningen

 • Information om kontakt till styrelsen finns här 
 • Är det något annat vi bör känna till inför försäljningen?
   - Svaret på de flesta frågor som ni har finns på agerso.se. Om svaret ej står där rekommenderar vi er att kontakta oss för komplettering. 
   - Ge nya medlemmen information om vår websida. Be dem att läsa igenom all information tillgängilg. 
   - Var ute i god tid inför tillträdelsedatum så att vi hinner göra ett styrelsebeslut om medlemskap.
   - Säljaren är skyldig att överlämna nycklar och tvättstugebrickor till nya boenden. Överlämnas inte tvättstugebrickor kommer denna debiteras den nya boenden. 
   - Nycklar till cykelbod ska överlämnas av säljaren till HSB innan utflyttning sker.