Föreningsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som består av föreningens medlemmar.

Föreningstämman väljer en styrelse som svarar för beslut om fastighetsförvaltning, medlemsfrågor, månadsavgifter, yttre underhåll m.m..

En gång per år, normalt i maj eller juni, är det ordinarie föreningsstämma. Det kallas ibland årsmöte. På föreningsstämman går man igenom föregående års ekonomi och verksamhet och en ny styrelse väljs.

Beslut fattas på föreningsstämman om förslag som framförts från styrelsen eller av enskilda medlemmar. Enskild medlems förslag kallas motion och skall lämnas skriftligt till styrelsen senast 31 mars.

Årsredovisningen delas ut till alla boende inför föreningsstämman.

Extra föreningsstämma kan hållas för vissa typer av ärenden om styrelsen eller revisorer anser att det behövs eller om ett visst antal medlemmar begär det.

Den exakta beslutsordningen för föreningsstämman finns i stadgarna.