Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bosparkonto - ett sparkonto för framtiden

Som medlem i HSB kan du öppna ett HSB Bosparkonto till dig eller ditt barn och börja spara till ett framtida boende. Med bosparkontot som utgångspunkt väljer du sedan bland våra andra sparformer för att skapa ett sparande efter dina behov. Samtidigt samlar du bosparpoäng som kan ge förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter i hela Sverige.

Varför ska jag bospara i HSB Bosparkonto?

  • Fungerar som ett vanligt sparkonto
  • Ränta från första kronan du sätter in
  • Fria uttag och insättningar
  • F.n. 1,50 % ränta
Två barn springer i korridor i pyjamaser.

Bospara till barn

Vill du spara till en kontantinsats till ditt barn, barnbarn eller annan minderårig? Ett bosparande är en omtänksam gest inför framtiden. För att öppna ett bosparande behöver barnet först blir medlem i HSB. Därefter fyller du i en ansökan på Danske Banks webbplats och får hem ett avtal  att signera. Under frågor och svar hittar du mer information om hur du går tillväga.

Se Danske Banks video med tips om hur du bosparar till barn på ett smart sätt.

Så fungerar HSB Bosparkonto

När du blir kund hos oss öppnar du ett bosparkonto. Sedan väljer du hur du vill fortsätta spara: i sparkonto, fasträntekonto eller fonder. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill spara för att nå dina mål, samt om du vill spara varje månad eller göra engångsinsättningar. 

För varje hundralapp du sätter in på bosparkontot samlar du ett bosparpoäng. Observera att du som mest kan få fem bosparpoäng per månad, vilket motsvarar ett månadssparande om 500 kronor.

Ta första steget mot ditt drömboende!

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Klicka här för att läsa mer.

Dina pengar på HSB Bosparkonto, HSB Depå, HSB Investeringssparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro. Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

För mer information om Garantiformuen, besök danskebank.se och fs.dk.