Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Fasträntekonto – ett sparande med garanterad avkastning

Ett fasträntekonto är ett sätt att spara ihop till en framtida kontantinsats. Du sätter in ett belopp på minst 5 000 kronor som du låser till en fast ränta under en bindningstid på tre år. När fasträntekontot löper ut vet du exakt hur dina pengar kommer att utvecklas.

Varför ska jag bospara i HSB Fasträntekonto?

  • Tryggt sparande till fast ränta, f.n. 3,30 %
  • Spara minst 5 000 kronor i tre år
  • Du har koll på hur dina pengar kommer att utvecklas
  • Du kan öppna flera HSB Fasträntekonton

Bli medlem i HSB och öppna ett HSB Bosparkonto i Danske Bank. Sätt in minst 5 000 kronor på bosparkontot. Öppna därefter ett HSB Fasträntekonto i Danske Banks internetbank. Överför minst 5 000 kronor från ditt bosparkonto till ditt fasträntekonto.

Vanliga frågor och svar

Hur lång är bindningstiden?

Bindningstiden är tre år och du får en fast ränta under hela bindningstiden.

Vilket är minsta sparbelopp?

5 000 kronor.

Kan jag göra insättningar och uttag under bindningstiden?

Under bindningstiden har du inte möjlighet att göra ytterligare insättningar på kontot men kan förstås öppna ett nytt fasträntekonto. Avslut eller uttag kan göras under pågående räntebindningstid mot en ränteskillnadsersättning.

Kan jag ha automatiska överföringar till mitt fasträntekonto?

Nej. 

Hur fungerar det att samla poäng med ett HSB Fasträntekonto?

Vårt HSB Bosparkonto är utgångspunkten för ditt bosparande. Det är här dina poäng beräknas. Det innebär att du sätter in pengar via ditt HSB Bosparkonto och sedan överför dem till ditt HSB Fasträntekonto. På så vis känner vårt system av hur många poäng du ska få. Reglerna för poängen är samma oavsett om du väljer fastränteplacering eller övriga sparformer. Läs mer om hur bosparpoängen fungerar.

Äldre man sitter i fåtölj med sina glasögon i händerna. Katt ligger på byrå bakom.

Det här händer efter bindningstiden

30 dagar innan ditt fasträntekonto löper ut får du ett erbjudande om att förlänga bindningstiden. Om du inte vill förlänga så avslutas kontot och sparbeloppet samt räntan, efter avdrag för skatt, överförs till ditt HSB Bosparkonto på förfallodagen. 

Ta första steget mot ditt drömboende!

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.

Kontosparandet omfattas av insättningsgaranti upp till 1 050 000 kronor. Klicka här för att läsa mer.

Dina pengar på HSB Bosparkonto, HSB Depå, HSB Investeringssparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantiformuen med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Kontohavare har enligt Garantiformuen rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Danske Bank med ett belopp om högst 100 000 euro. Om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Utöver detta belopp kan kontohavare under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser.

I händelse av en konkurs i banken har du rätt att få ut alla dina värdepapper, vilka endast förvaras hos banken och därmed till skillnad från kontanta medel på konto inte är ett lån till banken. Skulle det mot förmodan vara så att dina värdepapper har sammanblandats med bankens på sådant sätt att det inte går att avgöra vem de tillhör träder det danska investerarskyddet in, där du kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Om du äger en depå tillsammans med andra har var och en rätt till ersättning upp till 20 000 euro. Var uppmärksam på att historisk avkastning och prognoser om framtida utveckling inte är en indikation på framtida avkastning, vilken kan bli negativ.

Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen.

För mer information om Garantiformuen, besök danskebank.se och fs.dk.