Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Du väljer den sparform som passar dig i HSBs bosparande

Kanske sparar du på lång sikt? Eller behöver en ny bostad inom kort? I samarbete med Danske Bank erbjuder vi tre olika sparformer med varierande risk- och avkastningsmöjligheter.

När du har blivit medlem i HSB är nästa steg att öppna ett HSB Bosparkonto för att komma igång med ditt bosparande. Efter det kan du välja fritt bland våra olika sparformer utifrån dina behov.

Om du vill flytta dina pengar mellan sparformerna går det givetvis bra – dina bosparpoäng får du behålla.

HSB Bosparkonto

 • Grunden i ditt bosparande, fungerar som ett vanligt bankkonto.
 • Gör det möjligt att samla bosparpoäng som kan ge förtur till HSBs hyresrätter och nybyggda bostadsrätter.
 • Du kan månadsspara eller göra engångsinsättningar.
 • Dagsaktuell ränta är 0,4 %. 

Bosparkontot ligger kvar så länge du bosparar. Det är hit ränta och avkastning betalas in och det är hit pengarna tar vägen när till exempel ett fasträntekonto förfaller. 

HSB Fasträntekonto

 • Spara minst 5000 kr till fast ränta. 
 • Pengarna är bundna på kontot i tre år till en förutbestämd ränta.
 • Ett tryggt sparande där du vet exakt hur mycket du har när kontot förfaller.
 • Som bosparare får du Danske Banks aktuella treåriga ränta plus 0,05%. Räntan ändras löpande. Se aktuell ränta här.

HSB Depå – spara i fonder

 • Spara i 13 olika fonder med olika riskprofil och inriktning.
 • Passar dig som är villig att ta risk och få möjlighet till högre avkastning på dina pengar. 
 • Oavsett om ditt fondssparande ökar eller minskar i värde behåller du dina bosparpoäng. 

Samtliga fonder tar hänsyn till hållbarhet i sina investeringsprocesser. Två av fonderna har ett mer utpräglat hållbarhetsfokus där man investerar i företag som arbetar för minskad klimatpåverkan och vattenfrågor.
Läs mer om fondernas hållbarhetsarbete

Dessa fonder kan du välja mellan:

Aktiefonder med fokus på hållbarhetsutmaningar inom klimat och vatten:

 • Parvest Climate 
 • Parvest Aqua 
  (Förvaltas inte av Danske Invest)

Indexfonder/passivt förvaltade aktiefonder:

 • Sverige Beta
 • USA Restricted
 • Global Emerging Markets Restricted
 • SRI Global
  (Förvaltas av Danske Invest) 

Aktivt förvaltade aktiefonder: 

 • Sverige 
 • Sverige Småbolag 
 • European High Dividend 
 • Global Stockpicking 
  (Från 10 november 2020 byter Danske Invest Global Stockpicking namn till Danske Invest Global Sustainable Future).
 • Global Emerging Markets 
  (Förvaltas av Danske Invest) 

Räntefonder:

 • Sverige Kort Ränta 
 • Sverige Ränta 
  (Förvaltas av Danske Invest) 

På Danske Banks webbplats hittar du information om förvaltningsavgifter och kursutveckling över tid. Fonderna i HSB Bospar

Fondspara i HSB Bospar – se Danske Banks videoguide:

Hur gör jag för att börja fondspara?

Först måste du ha ett HSB Bosparkonto. Därefter kan du öppna en så kallad HSB Depå för fondsparande.

1. Börja med att logga in med BankID hos Danske Bank.
2. Klicka på ”Beställ en HSB Depå för fondsparande” på startsidan i Hembanken.
3. Du kan också gå in till ”Placera” i menyn välja ”HSB Depå”.
4. Klicka därefter på ”Beställ”, godkänn villkoren och signera med BankID.
5. Nu kan du börja handla de fonder som ingår i HSBs bosparande.

Vid ytterligare frågor kan du kontakta Danske Banks VIP-nummer för HSBs bosparare på telefon 0752 – 48 10 20.

Vilka avgifter tas ut för att spara i fonder?

När du sparar i fonder betalar du en årlig avgift och i vissa fall tillkommer även en transaktionskostnad. Dessa avgifter anges i procent och tas dagligen ut ur fonden och är således redan borträknade när du ser ditt marknadsvärde. I den årliga avgiften ingår förvaltningskostnaden och förmedlingsprovisionen som också de anges i procent. Du betalar inte några insättnings- eller uttagsavgifter för att köpa eller sälja fonder.

Vilket minimibelopp gäller för respektive fond?

Det minsta sparbeloppet i fonderna är 100 sek

På vilket sätt är fonderna hållbara?

För HSB är hållbarhetsfrågor mycket viktigt. Därför har fondernas hållbarhetsarbete genomlysts. Samtliga fondförvaltare för de aktiva fonderna integrerar hållbarhetsaspekter i deras investeringsprocesser medan förvaltarna för indexfonderna är förhindrade att investera i vissa ej hållbara investeringar.

Här kan du läsa mer om hur Danske Banks arbetar med hållbara investeringar.

Morningstars hållbarhetsbetyg avseende ESG (Environment, Social, Governance) och koldioxidrisk har också ingått i vår bedömning av fonderna. HSBs förhoppning är att bidra till ytterligare hållbarhetsfokus i fondernas förvaltning genom löpande uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete.

Hur beskattas fonderna?

Eventuell vinst som genereras vid försäljning beskattas året efter i din deklaration. Du kommer även att schablonbeskattas för dina ägda fondandelar. Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats.

Kan jag få rådgivning om vilka sparformer som passar mig?

På HSBs sidor på danskebank.se kan du via exempel få en guidning kring vilka fondtyper som passar dig. Med hjälp av så kallade personas kan du få vägledning i ditt val av sparform. 

Regler för HSBs bosparande
Här hittar du HSBs Bosparregler som gäller från 1 januari 2020

HSBS bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank.
Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret. För mer information om Garantifonden, besök danskebank.se och garantifonden.dk.

Observera att de pengar du placerar i fonder kan både öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.