Andrahandsupplåtelse - Hyra eller låna ut

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du som br-havare självständigt använder din lägenhet. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten för att det ska räknas som andrahandsupplåtelse.

Måste jag ha styrelsens tillstånd?

Om du vill hyra eller låna ut din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande. Du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, varför du vill hyra/låna ut samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. 

Ansökan

Om du loggar in på hsbportalen.se så hittar du under "Mallar och Blanketter" en PDF - "ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUPPLÅTELSE". Fyll i den och lämna den till styrelsen. Styrelsen har möte en gång i månaden varför du måste vara ute i god tid med din ansökan. Ansökan godkänns i maximalt 1 år, efter ett år måste du göra en ny ansökan.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd? 

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka din nyttjanderätt. Det innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning. Du kan således komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Avgift

Förening tar ut en avgift motsvarande 10% av prisbasbelopp, dvs (år 2021) 4760kr per uthyrare och år. Avgiften debiteras månadsvis och kommer på din månatliga avi. Styrelsen har valt att hantera åravgiften som en månadsavgift, dvs hyr du ut i 6 månader så betalar du halva årsavgiften (för varje påbörjad månad). 

 

Se också