Elnät och elhandel

Avgifter för elnät och elhandel ingår inte i årsavgiften för bostäderna utan betalas separat av varje bostadsrättshavare.

Elnätet i området ägs av HEM. Den som flyttar till föreningen måste själv teckna ett nytt elnätsavtal med HEM. På samma sätt måste den som flyttar från föreningen säga upp sitt nuvarande avtal. Observera att ditt nuvarande avtal inte följer med när du flyttar.

Elhandelsavtal tecknar du med det företag som du själv väljer.

 

Se också