Lägenhetspärm

En pärm med information om föreningen och lägenheten som har delats ut till samtliga medlemmar.

Spara ritningar, dokument för ombyggnationer, garantier mm. Denna pärm ska du överlämna i och med en försäljning och se till att du får den när du köper en lägenhet i vår förening.

Om ni saknar denna pärm ska ni ta kontakt med föregående lägenhetsinnehavare.

Styrelsen uppdaterar informationen vid behov men respektive pärm kommer inte att automatiskt att uppdateras. Uppdaterad information finner du på hemsida.

Även router och tv-boxen tillhör lägenheten.