Ventilation

För att din spisfläkt ska fungera optimalt när du lagar mat behöver du tillföra tilluft (problemet är att fläkten suger ut mer luft än FTX kan blåsa in). Det gör du genom att öppna ett fönster eller en dörr.

Flera har problem med att det uppstår oljud i spisfläkten när det blåser. Arbete pågår för att hitta en lösning på problemet.

Täpp inte till till- och frånluftdonen eller på annat sätt ändra inställningen av luftflödet. Det förstör ventilationsflödet i fastigheten. Om du har några problem med ventilation eller tror att inställningen är felaktig så gör en felanmälan

FTX

Husen har varsitt FTX-aggregat. Ett FTX-aggregat består av två fläktar, en värmeväxlare, två filter, bypass-spjäll och eftervärmare (se illustration nedan). FTX-aggregat har filter både på tilluftssidan och på frånluftssidan. Filtrens primära funktion är att skydda värmeväxlaren och fläktarna från smuts och damm. Filtren renar även luften inomhus för att minimera mängden partiklar, damm, pollen med mera. Filterkostnaden är en betydande del av underhållskostnaden för FTX-aggregaten. 

 

Se också

 

  • FTX princip
    FTX princip
  • FTX aggregat
    FTX aggregat