Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en gällande hemförsäkring för att skydda din egendom om det skulle inträffa en skada. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att du är rätt försäkrad.

Du behöver inte teckna ett så kallat bostadsrättstillägg som komplettering till din hemförsäkringen. Föreningens fastighetsförsäkring (hos Länsförsäkringar) inkluderar en kollektiv bostadsrättsförsäkring (försäkringnummer 3021148). Bostadsrättsförsäkringen är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen.

Kontakt Länsförsäkringar

 Vid skador pga vatten eller brand kontakta styrelsen 

Se också