Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Götas Hållbarhetspris

HSB Göta är sedan 2001 miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Som en del i vår strävan att minska klimatpåverkan, instiftade vi 2016 ett Klimatpris. 2021 ändrades Klimatpriset till att bli ett Hållbarhetspris.

Genom att ändra tävlingskriterierna från att tidigare handlar om klimatförbättrande åtgårder, vill HSB Göta nu uppmärksamma föreningar som jobbar med hållbarhetsfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv. Ekologisk hållbarhet - självklart - men ekonomisk och social hållbarhet är också viktigt. I en bostadsrättsförening kan det betyda att man gjort insatser för att förbättra sin ekonomi eller underhåll av fastigheten och saker som hälsofrämjande eller sociala initiativ av och för boendemedlemmarna.

Priset är en check om 10 000 kronor för föreningen att oavkortat spendera till förmån för medlemmarna.

Du nominerar genom att skicka ett mail till ulrika.malmsten-persson@hsb.se alternativt direkt i det formulär som skickats ut till samtliga föreningar under våren. Nomineringstiden har pågått februari-juni och priset har delats ut under hösten.

Vinnare av HSB Götas Hållbarhetspris

Vinnare 2022: HSB brf Regnbågen, Jönköping

Juryns motivering till vinsten lyder:

”Mot bakgrund av medlemmarnas trivsel, trygghet och gemenskap har man tagit begreppet närmiljö till en helt ny nivå. På ett föredömligt sätt har man tagit flera viktiga initiativ till långsiktig social hållbarhet såväl i som kring husen. Därför tilldelas HSB brf Regnbågen HSB Götas Hållbarhetspris 2022.”

Vinnare 2021: HSB brf Falken, Nässjö

Juryns motivering:

”Genom ett väl strukturerat underhållsarbete över tid samt goda sociala initiativ för föreningens medlemmar, har man visat på stort ansvarstagande för såväl plånbok som människa och miljö. HSB brf Falken har bestämt sig för att vara en hållbar bostadsrättsförening och tilldelas därför HSB Götas Hållbarhetspris 2021.”

Tidigare vinnare av Klimatpriset

Vinnare 2020: HSB brf Kyrkoherden, Varberg

Juryns motivering:

”Att på kort tid kraftsamlat och vidtagit ett flertal energibesparande och klimatförbättrande åtgärder är både föredömligt och inspirerande för andra föreningar. Därför tilldelas HSB brf Kyrkoherden HSB Götas Klimatpris 2020."

Vinnare 2019: HSB brf Orion, Nässjö

Juryns motivering:

”Med ett långsiktigt fokus på såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet, har brf Orion på ett föredömligt strävsamt och målinriktat sätt investerat i en rad klimatförbättrande åtgärder av stort värde för människa och miljö.”

Vinnare 2018: HSB brf Södra Milstolpen, Borås

Juryns motivering:

”Med en ständig nyfikenhet på nya klimatförbättrande åtgärder har Södra Milstolpen under många år varit i framkant med nya moderna lösningar. Den senaste satsningen på solceller är ytterligare ett bevis på att föreningen vågar satsa och testa nytt för att skapa vinst både för miljön och de boende i föreningen”.

Vinnare 2017: HSB brf Utsikten, Borås

Juryns motivering:

”Med blicken mot framtiden har HSB brf Utsikten sett möjligheterna att genom installation av laddstolpar på samtliga av föreningens parkeringsplatser bidra till en bättre miljö samtidigt som man ökar föreningens attraktivitet”.

Vinnare 2016: HSB brf Krabban, Gislaved

Juryns motivering:

”HSB brf Krabban är en klimatsmart förening, som genom samordning av miljöförbättrande åtgärder i samband med stambyte minskade såväl energiförbrukning som investeringskostnader”.