Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB hjälper MSB att sprida information för minskad smittspridning

24 april 2020 Med 4 000 bostadsrättsföreningar över hela landet har HSB stor möjlighet att nå ut till många med samhällsviktig information. Vi uppmanar nu våra bostadsrättsföreningar att bistå MSB i det viktiga uppdraget att minska smittspridningen av covid-19.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag från regeringen att skyndsamt och samordnat nå ut med information i hela samhället om hur vi tillsammans kan bromsa smittspridningen av covid-19. Detta görs bland annat i samarbete med olika samhällsaktörer och MSB har hört av sig till HSB för att höra hur vi kan hjälpa till. 

– Det är en självklarhet för oss att bistå MSB i arbetet att minska smittspridningen. Över en miljon människor har sitt hem under HSBs tak och som samhällsbyggare har vi ett ansvar att göra vad vi kan i krissituationer som denna, säger HSBs förbundsordförande Anders Lago. 

HSB uppmanar nu bostadsrättsföreningarna att använda sig av det informationsmaterial som MSB och Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Det är till exempel affischer riktade mot äldre med uppmaningen att begränsa sina sociala kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. 

Bostadsrättsföreningar – så här kan ni hjälpa till: 

  • Tänk på att placera anslag från MSB och Folkhälsomyndigheten i trappuppgångar väl synliga. Här kan ni hämta och skriva ut anslag som HSB rekommenderar i olika storlekar och på olika språk. Affischerna innehåller allmän smittskyddsinformation, råd till äldre över 70 år och HSBs förslag till att organisera hjälp till grannar i riskgrupp. 

  • Påminn och informera muntligen om vad man kan göra för att minska smittspridningen vid styrelsemöten eller andra sammankomster i bostadsrättsföreningen – även om dessa sker digitalt. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Har du frågor? Varmt välkommen att kontakta din regionala HSB-förening. Du hittar kontaktuppgifter i sidfoten.