Andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsuthyrning

Föreningen tar f.n ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader), gånger det antal månader du hyr ut.  För 2019 ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr. Avgiften läggs som en extra post på din månadsavi.

 

Exempel: prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. 10 % av 46 500 kr är 4 650 kr. Dela detta med 12 (månader) vilket ger en kostnad på 388 kr/månaden. 

Om du väljer att hyra ut under 6 månader innebär det att du debiteras 388 kr/mån under 6 månader. Hyr du ut under 8 månader debiteras du i stället 388 kr/mån under 8 månader.

Ladda hem, skriv ut, fyll i, skanna eller fotografera och skicka till vicevard.pukan@gmail.com