Andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsuthyrning

Föreningen tar f.n ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader), gånger det antal månader du hyr ut.  För 2024 ligger prisbasbeloppet på 57 300 kr. Avgiften läggs som en extra post på din månadsavi.

Exempel: prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. 10 % av 57 300 kr är 5 730 kr. Dela detta med 12 (månader) vilket ger en kostnad på 478 kr/månad. 

Om du väljer att hyra ut under 6 månader innebär det att du debiteras 478 kr/mån under 6 månader. Hyr du ut under 8 månader debiteras du i stället 478 kr/mån under 8 månader.

Ladda hem, skriv ut, fyll i, skanna eller fotografera och skicka till vicevard.pukan@gmail.com