Andrahandsuthyrning

Avgift vid andrahandsuthyrning

Föreningen tar f.n ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet på innevarande år delat på 12 (månader), gånger det antal månader du hyr ut.  För 2023 ligger prisbasbeloppet på 49 320 kr. Avgiften läggs som en extra post på din månadsavi.

Exempel: prisbasbeloppet för 2023 är 49 320 kr. 10 % av 49 320 kr är 4 932 kr. Dela detta med 12 (månader) vilket ger en kostnad på 411 kr/månad. 

Om du väljer att hyra ut under 6 månader innebär det att du debiteras 411 kr/mån under 6 månader. Hyr du ut under 8 månader debiteras du i stället 411 kr/mån under 8 månader.

Ladda hem, skriv ut, fyll i, skanna eller fotografera och skicka till vicevard.pukan@gmail.com