Sophantering

Vi har sopnedkast i varje trapphus för paketerade grovsopor samt hushållsavfall (bruna påsar). Släng inga andra sopor i nedkasten då det orsakar stopp med höga kostnader som följd pga rensning. Att vi har möjlighet till att kasta grovsopor och hushållsrester i trapphusen är ingen rättighet. Varje stopp kostar åtskilliga tusenlappar och skapar därtill skador på tygavskiljaren som rivs sönder. 

För övriga sopor så som glas, wellpapp, plast, metaller så som tidningspapper finns det återvinningskärl på varje gård. Om du upplever att du inte får plats med dina sopor här ber vi dig att gå till Malmö kommuns återsammlingsplatser som ligger närmast hus 48, bredvid OKQ8-macken. Alternativt vid biltvätten som vetter mot hus 40 på Major Nilssons gata. 

För lampor och batterier samt mindre hushållselektronik finns kärl i källarna där du kan kasta dessa föremål. 

För övriga sopor/möbler och liknande hänvisar vi till Malmös officiella återvinningscentraler i Norra Hamnen eller i Bunkeflo.