Renovering i lägenhet

För dig som ska renovera i din lägenhet har vi sammanställt en skrift som ska ses som vägledning i den här processen. Om renoveringen omfattar väsentliga förändringar i lägenheten som påverkar befintliga installationer och byggnads- och konstruktionsdetaljer så ska ett tillstånd från styrelsen inhämtas. 

Blankett för tillståndet från styrelsen kan laddas ner på hemsidan eller begäras av fastighetskontoret

"Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet" 

Tillsammans med ovan tillståndsansökan ska medlemmen också ingå ett renoveringsavtal med föreningen som avser ombyggnationens genomförande och de regler och ansvar som följer med den. 

Dokumentet (se namn) nedan, finns också här för nedladdning eller kan begäras av fastighetskontoret.

"Avtal mellan Föreningen och Medlem i samband med renovering och ombyggnation av bostadsrätt"