Garage

Garageplatser för bil och mc finns att hyra i föreningen.

Anmälan för att ställa sig i kö sker till fastighetskontoret.  Den som har en garageplats ska hålla den ren från skräp och oljespill. Endast den som har avtal om garageplats äger rätt att använda den. Tagg får inte lånas ut till obehörig för parkering. Motorolja får under inga omständigheter tömmas i brunnarna.

Det finns 6 laddstolpar installerade i garaget och avgiften för bilplats är 522 kr/mån och för mc 261 kr/mån.