GDPR Brf Pukan

GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde en ny och mycket viktig lag i kraft. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddsförordning som kommer att gälla i samtliga EU-länder och ersatte vår svenska personuppgiftslag (PUL) som nu inte längre är gällande. Många av lagkraven i GDPR fanns redan i PUL, skillnaden är att GDPR är strängare och omfattar fler typer av uppgifter. Styrelsen i en bostadsrättsförening måste naturligtvis hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen och vem som äger vilken bostadsrätt. Detta regleras i bostadsrättslagen och är ingenting som hindras av GDPR.

En Personuppgiftspolicy har tagits fram som beskriver hur vi som Bostadsrättsförening hanterar personuppgifter. [Länk till Personuppgifts policy]

/Styrelsen i brf Pukan