Varvets historia

07 november 2020 Varvets tidigare historia är med verkstäder ångsågar, och båtvarv. Bild från 1930-talet fotograf okänd. Vår på varvet. De under vintern reparerade fartygen har sjösatts.

Varvet har långt tillbaka haft verkstäder sjöfart båtvarv och nederlag (förråd för partihandlare grossister). 

1910
Södra Hamnen. Långkajen. Fartyget Birger Jahrl, Torneå och Piteå förtöjda vid Långkajen. Till vänster i bakgrunden kvarteren Ankan och Ripan. Ångfartyget Piteå byggdes av Bergsundsvarvet 1873 för Luleås rederi. Under många år gick Piteå mellan Stockholm och Haparanda, innan hon såldes till Tyskland 1939. Foto Henny Tegström

1911
Kustångaren Luleå. "Namnet Luleå på en ångare togs av Bottniska Ångfartygs Ab i Haparanda för ett nybygge som levererats från Bergsundsvarvet 1870. Luleå trafikerade sträckan Stockholm - Luleå från 1872. Överläts till Sveabolaget 1911." ur Arvid Moberg "Sjöstad". Foto Henny Tegström

1915
I slutet av juli 1915 fick Luleå besök av ett flertal svenska militärfartyg, bl a pansarskeppen Äran, Wasa och Tapperheten, pansarkryssaren Fylgia och torpedkryssaren Psilander. Här syns de ligga på redden i Södra Hamn. Till vänster i förgrunden kv Ripan, till höger kv Ankan, Foto Henny Tegström

1926
Ringlinjens omnibuss av märket REO med registregistreringsnumret BD 599 som trafikerade sträckan Luleå- Notviken. Fotograferat vid gamla korsningen Gammelstadvägen - Haparandavägen.(kurvan vid Mjölkudden). Foto okänd.

1930
Snöröjning. Foto Lea Wiksröm

1930
Vår på varvet. De under vintern reparerade fartygen har sjösatts.  Foto okänd.

1943
Färsk fisk från Narvik, Norge, anländer med frys- och godsvagnar. År 1943 var det oroligt i luften över Tjuvholmssundet. Bombplan flög fram och tillbaka, men efter ett par timmar var det åter lugnt. Sedan framkom det att ett tyskt kamouflerat lastfartyg vägrat att låta kustbevakningen visitera det, under åberopande att det var ett krigsfartyg. Efter order från Stockholm fick kustbevakningen verkställa visitationen och då befanns det vara ett frysfartyg, som fick anlöpa hamnen och ankra vid Stensborg. Ungefär samtidigt anlände ett svenskt mindre fartyg M/F Sigfors, som lade till vid frysfartyget och lastade isblock. Fortsatte sedan till södra hamnens långkaj. Dit anlände färsk fisk med järnväg i kyl- och vanliga godsvagnar. Efter lastningen fortsatte fartyget till finsk hamn. Lasten var avsedd för de tyska trupperna i norra Finland. Under tiden fatyget var på färd mot Finland anlände ytterligare färsk fisk, som nedisades i pråmar i väntan på nästa transport. Fotografering inom hamnområdet var förbjuden, men fotografen Gustaf Holmström hade erhållit tillstånd att föreviga denna händelse samt de tyska förråden i Karlshäll. Foto Gustaf Holmström.

1950
Södra Hamn med båthamn och båtuppläggningsplats till vänster och mitt i bilden till höger om järnvägen kv Stören där ett bygge pågår. I bakgrunden de nybyggda hamnkranarna och ett fartyg som ligger vid Långkajen. Foto okänd.

1950
Kranarna i Södra Hamnen. Kolupplag. Foto Paul A Nordqvist.

1954
Interiör från NLPs glassfabrik på Storgatan 6. Varje glasspinne förses med omslag av flinka fingrar.
Glass började tillverkas och säljas i Luleå redan på 1930-talet av köpmannen Nils G Häggström som samtidigt drev ett antal korvkiosker runt om i stan. Foto Yngve Gerdin

1960
Färggrossisten Alfort & Cronholms nederlag i Södra hamn. Firman fick nyttjanderätten till tomt nr 11 i kv Stören under 35 års tid, fr o m den 1 januari 1946. Till höger syns de två hamn vipparmskranar som uppfördes 1949. Den ena finns kvar som ett musealt föremål/modern installation i Södra hamn. Foto okänd.

1960
Interiör från Luleå Varv & Verkstäders gamla verkstad, nuvarande kvarteret Hägern. Smeden Johan Petter Johansson (1857-1922) köpte varvsområdet efter stadsbranden 1887. Ursprungligen hade varvet ägts av handelsmannen Christopher Bergström (1785-1843). J P Johansson byggde upp en stor verksamhet som avyttrades 1915, då han flyttade söderut. Foto okänd.

 Bilder från Luleå kommuns stadsarkiv

2020-11-07
Styrelsen /sn

Bilder från 1910 - 1960
 • Varvet-1910-Fotograf Henny Tegström
  Varvet-1910-Fotograf Henny Tegström
 • Varvet-1911-Fotograf Henny Tegström-Kustångaren Luleå
  Varvet-1911-Fotograf Henny Tegström-Kustångaren Luleå
 • Varvet-1915-Fotograf Henny Tegström-Svenska militärfartyg
  Varvet-1915-Fotograf Henny Tegström-Svenska militärfartyg
 • Varvet-1926-Fotograf okänd
  Varvet-1926-Fotograf okänd
 • Varvet-1930-Fotograf Lea Wikström
  Varvet-1930-Fotograf Lea Wikström
 • Varvet-1930-Fotograf okänd
  Varvet-1930-Fotograf okänd
 • Varvet-1943-Fotograf Gustaf Holmström-Färsk fisk från Narvik
  Varvet-1943-Fotograf Gustaf Holmström-Färsk fisk från Narvik
 • Varvet-1950-Fotograf okänd-Södra Hamn med båthamn och båtuppläggningsplats till vänster och mitt i bilden till höger om järnvägen kv Stören där ett bygge pågår. I bakgrunden de nybyggda hamnkranarna och ett fartyg som ligger vid Långkajen.
  Varvet-1950-Fotograf okänd-Södra Hamn med båthamn och båtuppläggningsplats till vänster och mitt i bilden till höger om järnvägen kv Stören där ett bygge pågår. I bakgrunden de nybyggda hamnkranarna och ett fartyg som ligger vid Långkajen.
 • Varvet-1950-Fotograf Paul A Nordqvist-Vipparmskranarna i Södra Hamnen, Kolupplag
  Varvet-1950-Fotograf Paul A Nordqvist-Vipparmskranarna i Södra Hamnen, Kolupplag
 • Varvet-1954-Fotograf Yngve Gerdin-Glastillverkning på Storgatan-02
  Varvet-1954-Fotograf Yngve Gerdin-Glastillverkning på Storgatan-02
 • Varvet-1960-Fotograf Rune Espling, Färggrossisten Alfort & Cronholms nederlag. Med 2 st vipparmskranar.
  Varvet-1960-Fotograf Rune Espling, Färggrossisten Alfort & Cronholms nederlag. Med 2 st vipparmskranar.
 • Varvet-1960-Fotograf okänd-Interiör från Luleå Varv & Verkstäders gamla verkstad, nuvarande kvarteret Hägern.
  Varvet-1960-Fotograf okänd-Interiör från Luleå Varv & Verkstäders gamla verkstad, nuvarande kvarteret Hägern.
 • Vipparmskran-2004 Fotograf sn
  Vipparmskran-2004 Fotograf sn

Till nyhetslistan