Föreningens Underhåll

Föreningen följer upprättad underhållsplan.

Större åtgäder utförda enligt nedan;

1999 ROT Renovering av Toaletter och Stambyte

2005 Nya balkonger och uteplatser samt fönsterbyten.

2013 Byte av Yttertak. 

2014 Genomgång och uppfräschning av innegård

2015 Renovering tvättstugor. 

2018 Revovering trapphus och byte lägenhetsdörrar.

2018 Uppgradering av undercentral för värmen. Byte termostater.

2021 Byte av asfalt. Utökning parkeringsplatser.

2021 Relining av avloppsstammar i källargolv.