Ventilation

 

Råd och tips för självdragsventilation

 

BRF Skidbacken bostadsrätter är utrustade med självdragsventilation.

 

Detta innebär att det inte finns någon centralt placerad fläkt som suger ut luften. Luften cirkulerar i fastigheten med hjälp av naturkrafter.

Den ”friska” luften tas in bland annat via spaltventiler som finns placerade ovanför fönstren.

Luften sugs ut genom en ventil som är placerad i badrum, sovrum eller via köksfläkten. Därefter transporteras luften ut genom skorstenen.

 

Självdragsventilationen fungerar bäst på vintern. Lufttryck, utetemperatur och vindstyrka med mera är också faktorer som påverkar funktionen.

 

Kök

 

Se till att vädringslucka och fönster i köket är stängda vid matlagning. Detta då öppnade av fönstret eller vädringslucka i köket orsakar att köksfläktens kapacitet att transportera bort matos påverkas negativt. Vid extra ventilationsbehov öppna vädringslucka i ett annat rum.

 

Vid byte av befintlig köksfläkt så måste den nya vara av en modell lämplig för de förutsättningar vi har. Ett luftflöde genom köksfläkten är viktigt även i avstängt läge.

 

Dusch, bad och Tvätt

 

Se till att ventilen i badrummet är öppen.

Låt också badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används.

 

Efter badet eller duschen se till att torka av vattnet från golvet. Skaka även av vattnet från duschdraperiet och se till att det hänger fritt och luftigt. Vädra ut fukten i badrummet direkt när du har badat eller duschat. Vid extra vädringsbehov, snabbvädra med korsdrag i några minuter.

 

Utnyttja i första hand husets gemensamma tvättstuga för stortvätt. Vid tvättning i badrummet så häng tvätten luftigt och låt badrumsdörren stå på glänt under tvättningen och följande torkning.

 

Lämna inte badrumsfönstret öppet längre tider på vintern.

 

När rummet blir nerkylt kan det bildas kondens som innebära risk för fukt- och mögelskador.

 

En frånluftsfläkt får inte installeras i badrummet.

 

 

 

 

 

Sammanfattning      

 

Spaltventiler i fönster bör inte stängas igen utan vara i öppet läge! Se bild.

Uteluften behöver komma in för att få en bra luftkvalitet i bostaden.

 

 

 

Frånluftsfläkt får inte installeras i badrummet.

 

Om det drar kallt från uteluftsventilen försök att då ha färre öppna och vädra extra när det inte är någon hemma.

 

Torka bort vatten från golv efter duschningen. Vädra extra vd behov efter bad, dusch och tvätt. 

 

·        Låt badrumsdörren stå på glänt när badrummet inte används. 

 

·        Vädra mycket under sommarmånaderna.