Angående omärkta cyklar

07 mars 2023

 

Alla cyklar som inte har märkts med gult band är nu flyttade till undercentralen, där de förvaras ett halvår.

 

Om du kommer på att du glömt att märka din cykel eller om du plötsligt saknar den i cykelrummet kan du ta kontakt med någon i styrelsen 

 

De cyklar som inte har hämtats inom det närmsta halvåret kommer att lämnas till polisen 

 

Luleå 7 mars 2023

Styrelsen.