Info från styrelsemötet 8 februari 2023

21 februari 2023

Höjning av hyra för garageplatserna

Med anledning av höjningar av räntor och avgifter bedömer styrelsen att det finns ett höjningsbehov av hyran för garageplatserna. Enligt de hyresavtal vi har nu får styrelsen inte höja hyran för garageplatserna utan att säga upp avtalen. Vi har därför beslutat att säga upp dessa och upprätta nya, de nya avtalen ger rätt för styrelsen att nu och kommande år höja hyran utan uppsägning av avtal. Styrelsen beräknar höjningsbehovet till 300 kr per plats. Det innebär att efter höjningen kommer platserna utan laddstolpe att kosta 800 kr, platserna med de äldre laddstolparna 900 kr och platserna med nya laddstolpar kommer att kosta 1 000 kr. Eftersom det tar tid med administrationen av uppsägningar och nya avtal, beräknar styrelsen att höjningen kommer att träda ikraft i september 2023. 

 

SOPRUMMET

Det är viktigt att vi håller god ordning i soprummet. Alla ska platta till kartonger innan de kastas. Lådorna för glödlampor och batterier fraktas till Risslan av frivilliga krafter så åker du till Risslan så ta gärna med dig och töm dessa. 

OVK-BESIKTNING

Vart tredje år är föreningen ålagd att genomföra kontroll av ventilationen. Planen är att den ska genomföras i mars- april och då kommer besiktningsmännen att behöva tillträde till alla lägenheter. Närmare information kommer senare.

PÅMINNELSE

Glöm inte att märka era cyklar före utgången av februari 2023.