Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hyreslägenheter i HSB Norr

HSB Norr äger och förvaltar ca 3000 hyresrätter runt om i regionen, från Kiruna i norr till Umeå i söder.

Lägenheterna hittar ni på orterna UmeåSkellefteå, Piteå, Boden, Luleå, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna.Här hittar du information om våra hyreslägenheter och annat som kan vara bra att tänka på inför inflytt eller avflytt. Du kan även läsa om hur du går tillväga för att söka en hyreslägenhet hos oss eller ta del av information som rör dig som redan bor hos oss.

Sök lediga hyresrätter

Så här går det till att söka hyreslägenhet hos HSB Norr

 • HSB Norr presenterar sina lediga hyreslägenheter här.
 • Lägenheterna finns för intresseanmälan på hemsidan under en begränsad tid.
 • Anmälan görs för varje objekt genom att fylla i intresseanmälan som finns under objektet.
 • Därefter gör HSB Norr fördelningen av lägenheterna enligt turordningsreglerna (se ”Fördelning av hyreslägenheter” nedan). HSB Norr kontaktar er bara om ni är en av de personerna som får chans att se lägenheten.
 •  Den sökande får tacka nej till högst fem erbjudanden under en period på sex månader. Tackar man nej fem gånger blir man spärrad från att söka fler lägenheter under nästkommande sex månader. Att inte svara på ett erbjudande är likställt med att tacka nej.

Fördelning av hyreslägenheter - bosparare har förtur!

När tiden för intresseanmälan gått ut sorterar HSB Norr intresseanmälningarna enligt turordningen nedan.

1. Bosparande medlemmar i HSB, efter antal bosparpoäng.
2. Medlemmar i HSB, efter inträdesdatum.
3. Allmänheten efter ansökningsdatum och tid.

Vi tar sedan kontakt med de fem första enligt vår turordning. Den medlem som har mest bosparpoäng samt varit medlem längst har störst chans att få en hyreslägenhet.

- Om du anmält intresse för förtur till en bostad som finns i en annan HSB-förening än den du är medlem i, ska du senast vid tidpunkten när bindande avtal tecknas för bostaden, vara medlem i den HSB-förening där bostaden finns.

Så här bosparar du!

För att bospara i HSB måste man vara medlem i någon av landets HSB-föreningar. För varje sparad hundralapp får du 1 bosparpoäng. Du väljer själv hur mycket du vill spara men du kan maximalt få 5 poäng per månad, vilket motsvarar ett månadssparande på 500 kr. För att tillgodoräkna dig dina bosparpoäng måste du vara medlem i den HSB-förening där hyreslägenheten är belägen. Läs mer om bosparande här!

HSB-medlem i annan förening

För att tillgodoräkna dig dina bosparpoäng måste du vara medlem i den HSB-förening där hyreslägenheten är belägen. Om du är medlem i en HSB-förening på annan ort kan du flytta över ditt medlemskap till HSB Norr.

Kontakta din nuvarande HSB-förening så hjälper de till med överföringen. Du måste vid förmedlingstillfället ha fyllt 18 år.

Blankett för byte av HSB-förening för bosparare hittar du här.

Vad krävs för att få en hyreslägenhet?

 • Du måste fyllt 18 år.
 • Du måste ha en årsinkomst som motsvarar tre gånger årshyran. Socialt försörjningsstöd räknas inte som inkomst.

  Som inkomst räknas:
  Inkomst från arbete
  Studiemedel från CSN
  Pension
  Ersättning från A-kassa/försäkringskassa
 • Om årsinkomsten inte står riktigt i proportion till årshyran kan du bli godkänd med en borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en årsinkomst på minst fem gånger årshyran. Inkomst måste kunna styrkas med arbetsgivarintyg eller liknande.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Vid tilldelning av en hyresrätt kontrollerar HSB Norr bland annat personuppgifter, soliditetsförhållande och betalningsanmärkningar via en kreditupplysning. HSB Norr kontrollerar även referenser hos tidigare hyresvärd.

Andrahandsuthyrning

En hyresgäst som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand måste lämna in en skriftlig ansökan till hyresvärden.  Den som hyr ut sin bostad i andra hand utan hyresvärdens tillåtelse kan bli uppsagd och förlora nyttjanderätten till lägenheten.

Andrahandsuthyrning ska (enligt Hyreslagen § 40) godkännas i följande fall:

 • Åldersskäl eller sjukdom
 • Tillfälligt arbete på annan ort (max 3 år)
 • Studier på annan ort (max 2 år)
 • Provsambo, endast en gång (max 6 mån)

I samtliga fall beviljas högst 6 månader i taget.

Byte av lägenhet

Den hyresgäst som vill byta lägenhet med någon måste göra en skriftlig ansökan där skälen för bytet framgår samt uppgifter om vem som avses att byta med. Bedömning av varje enskilt fall görs av AO Chef Fastigheter.

Om en boende hos oss av skäl såsom ålder och sjukdom önskar byta till uppsagd lägenhet i HSBs bestånd kan detta beviljas av AO Chef Fastigheter under förutsättning att den nuvarande bostaden hyrs ut till bosparare/medlemmar enligt fastställd rutin.

Övrigt

När hyresgäst förlorat tex nycklar, taggar eller tvättstugecylinder ska denne debiteras gällande kostnader.

Sök lediga lägenheter

Se vårt hyresbestånd

Bospara och få förtur