Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr - Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma. På den här sidan kan du klicka dig vidare och läsa mer om delar av vår hållbarhetsresa!

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Bli en mer hållbar BRF

Alla kan inte göra allt, men alla kan göra mycket mer. Med verktyget Hållbar BRF vill vi hjälpa bostadsrättsföreningar att identifiera ert nuläge och inspirera till att göra det som är lämpligt för just er bostadsrättsförening. Vissa saker är enklare förändringar som ni kan lösa själva, andra kan vi hjälpa er med – oavsett om det gäller utbildning, konkreta tjänster eller inspiration för resan framåt. 

HSB Brf Södra Hamnen vinner HSB Norrs hållbarhetspris

Det är fjärde gången priset delas ut och syftet med priset är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insattser som på ett eller flera sätt bidrar till mer hållbara bostäder. 

Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Södra Hamnen i Piteå. Föreningen tilldelas priset för sitt långsiktiga arbete med ekonomi, energieffektivisering och insatser för social hållbarhet.

Här kan du läsa mer om 2024 års vinnare!

Samarbete för inkludering och mångfald

Ett mångårigt samarbetet med innebandyklubben IBK Dalen i Umeå fortsätter 2023. – Alla som vill spela innebandy ska kunna spela i ett lag hos oss, säger Urban Karlsson, klubbdirektör IBK Dalen.

Hållbar förvaltning med HSB Norr

Eldrivna maskiner, bilar och ogräsbekämpning med hjälp av hetvatten – HSB Norr arbetar för att skapa en så hållbar förvaltning som möjligt, när det gäller såväl miljö och ekonomi som ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vi träffar Helena Backman, AO chef Teknisk förvaltning på HSB Norr, och Peter Stöckel, Fastighetsservice i Luleå, för att ta reda på mer om hur de arbetar med hållbarhet.

"Ett led i att successivt fasa ut fossildrivna bilar"

Tystare, varmare och mer hållbar - HSB Norr i Skellefteå har köpt in en elbil till Teknisk Förvaltning. ”Lokalvårdarna slipper gå ut till en kall bil fler gånger per dag, samtidigt som vi spar på miljön”, säger Henrik Hellberg, teamchef Teknisk förvaltning.

HSB Norr vinnare av Årets Hållbarhetspris

HSB Norr blev vinnare av Årets Hållbarhetspris 2022 på Luleå Business Awards galakväll som gick av stapeln fredagen den 3 juni på Luleå Energi Arena. Priset delades ut av Meta.

HSB Norr växlar upp sin hållbarhetsresa

Ett förstahandsalternativ som transportmedel och ett led i hållbarhetsarbetet – HSB Norr i Umeå har köpt in en elcykel för att uppmuntra personalen till hållbart resande.

HSB - Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion

För andra året i rad blir HSB vinnare av utmärkelsen Sveriges grönaste varumärke i kategorin nyproduktion av bostäder. Vinnaren väljs av konsumenterna i en undersökning från strategiföretaget Differ. Läs mer här.

Lena Silver sparkar på Luleå älv

Sparka igång vårvintern med HSB Norr

Längre dagar, varmare grader och solen som sakta återkommer - Luleås isvägs högsäsong är här och HSB Norr vill finnas där du är. Nu hittar du HSB-sparkar till förfogande som en våraktivitet för dig och de dina. Läs mer här.

Så gör HSB ditt boende mer hållbart

HSB Norr vill att huset som du bor i ska vara så klimatvänligt som möjligt. Redan 2008 tecknades därför ett klimatavtal med målet att år 2030 ligga på nära noll i klimatpåverkande utsläpp. Sedan basåret 2008 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 77 procent och det innebär att vi har kommit en bra bit på väg. Läs mer här.

HSB brf Guldläge - första projektet i Skellefteå som byggs med grön betong

HSB brf Guldläge är det första projektet som byggs med grön betong i Skellefteå. Tack vare den gröna betongen väntas koldioxidutsläppet minska med 25 procent jämfört med traditionell betong. HSBs ambition är att bygga med grön betong även i framtida projekt.

Smarta lösningen som sparar bostadsrättsföreningen 1 000 000 kWh – varje år

FX-ventilation är svaret på hur bostadsrättsföreningen Skogen i Umeå kan spara hundratusentals kronor varje år.
– För något år sedan var denna lösning okänd för oss, men nu känns det som en självklar investering, säger föreningens ordförande Mats-Olov Bäckström.

Hållbara åtgärder flyttar brf Karbinen 50 år in i framtiden

HSB brf Karbinen stod inför stort underhållsbehov av fasader och fönster samtidigt som de hade höga radonvärden som krävde en ombyggnad av ventilationen. Med hjälp av HSB tog de ett samlat grepp samtidigt som de återställde originaldetaljer med varsam hand.

Bekämpa ogräset giftfritt - så gör vi på HSB Norr

Direkt värmen smyger sig på kommer ogräset som ett brev på posten. Maskrosor kan som bekant till och med växa genom asfalt. Att bli av med ogräs kräver ofta ett ihärdigt arbete och att använda sig av kemiska bekämpningsmedel kan kännas lockande men det påverkar både den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan. Läs hur HSB Norr bekämpar ogräset giftfritt.

HSB Norr stödjer Haparanda FF's integrationsarbete

Som ett led i att bidra till social hållbarhet inom idrotten har HSB Norr valt att stödja Haparanda FF i deras integrationsarbete. Haparanda har en stor andel flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och behovet av fritidsaktiviteter är stort. Haparanda FF arbetar med integration som är en viktig del för social hållbarhet och det arbetet vill HSB Norr stötta. Läs mer här.

HSB Norr stödjer MAIF Tjejhockey

Som ett led i att bidra till ökad jämställdhet inom idrotten väljer HSB Norr att för andra året i rad på Internationella kvinnodagen sponsra MAIF Tjejhockey i Gällivare. Intresset för tjejhockey har vuxit sig stort i Gällivare sedan laget bildades hösten 2020. MAIF Tjejhockey består nu av två lag med totalt över 50 spelande tjejer. HSB Norr lägger stor vikt vid att säkerställa att företagets sponsring fördelas jämställt och ser det som en självklarhet att sponsra MAIF Tjejhockey. Läs mer här.

Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi

Målsättningen är att vi vid vårt 100-årsjubileum 2023 rejält ska ha minskat vår klimatpåverkan (kgCO2/Atemp).

Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2021 minskat sina Co2 utsläpp med 76 %.

Detta innebär att vi redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2040 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp genom hela värdekedjan. Läs mer om våra klimatmål här!

HSB mest hållbara varumärket för femte året i rad

För femte året i rad är HSB branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt 24 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin fastigheter.

Samverkan skapar hållbarhet

Nyproduktion - I Umeå planerar HSB tillsammans med flera andra aktörer för en ny stadsdel med ambitioner att skapa en internationell förebild i hållbarhet där det ska vara ”lätt att göra rätt”.

HSB Norr bidrar till hållbar samhällsutveckling

HSB har ända sedan starten varit med och tagit ansvar för samhällets utveckling. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.

Vinnare 2022 - HSB brf Södergård vinner HSB Norrs hållbarhetspris

Det är är andra gången priset delas ut och syftet med priset är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt bidrar till mer hållbara bostäder.

Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Södergård. Föreningen tilldelas priset för sitt långsiktiga arbete med energieffektivisering och social hållbarhet.

Här kan du läsa mer om 2022 års vinnare av Den hållbara idén.

Samarbeten för hållbarhet

HSB har både ett ansvar och möjlighet att utveckla och driva hållbarhetsfrågor som är gemensamma för bygg- och fastighetsbranschen och detta gör vi bland annat genom att aktivt medverka i och initiera hållbara samarbeten både lokalt och nationellt.

Här kan du läsa om några av våra lokala och nationella samarbeten för det hållbara samhället. 

Vinnare 2023 - HSB brf Ankarkronan vinner HSB Norrs hållbarhetspris

Det är tredje gången priset delas ut och syftet med priset är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insattser som på ett eller flera sätt bidrar till mer hållbara bostäder. 

Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Ankarkronan i Luleå. Föreningen tilldelas priset för sitt initiativrika och långsiktiga arbete som främjar den sociala hållbarheten. Här kan du läsa mer om 2023 års vinnare!

Energitjänster - Hållbara åtgärder uppifrån och ner

HSB brf Varvet-Hägern i Luleå är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. Där pågår just nu ett stort projekt med att byta tak och samtidigt installera solceller, men även anlägga nya underjordiska sopsorteringsstationer. Det är de första stegen i en långsiktig, strategisk plan för underhåll och investeringar som HSB Norr hjälpt till att fram åt föreningen och nu projektleder. Läs mer om projektet här. 

HSB brf Biologigränd sparar 1 000 000 kW/h per år

HSB brf Biologigränd i Umeå har med hjälp av HSB Norr gjort underhålls- och investeringsåtgärder som hittills resulterat i en minskad energiförbrukning med över 1 000 000 kWh/år, en energikostnad på ca 800 000 kr/år i föreningen. Vi vill ligga i framkant och minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi kan sänka våra kostnader, berättar Bertil Sawert, ordförande och Per Sörlén, vicevärd i föreningen. Läs hela artikeln här. 

HSB Norrs hållbarhetspris

Vi på HSB Norr är både stolta och glada, att berätta om vårt hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar: Den hållbara idén.

HSB för biologisk mångfald

Vi värna om den biologiska mångfalden och vill hjälpa till att sprida kunskap om hur viktig den är.

Vår sponsring

HSB Norrs sponsring ska bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. Vi är bland annat certifierade som FairPayers.

HSB och We Effect stärker människors rätt till värdiga bostäder och mat under coronakrisen

En halv miljard människor kommer att knuffas ut i fattigdom i coronapandemins spår. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. HSB Norr bidrar därför med 50.000 kronor till kampanjen #StarkareTillsammans och stöttar därigenom We Effects arbete för att mildra konsekvenserna för de allra fattigaste under coronakrisen.

Klicka och läs mer om HSB och We Effects arbete.

Viktigt med jämställd sponsring för barn och unga

Att arbeta för en hållbar samhällsutveckling ligger varmt om hjärtat för HSB Norr. Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att utöva och växa som person genom sina intressen. Att därför satsa på barn och unga är ett sätt att bidra till vår framtid. 

Vi träffar Sandviks IK/Obbola IK damjuniorer 14-17 år, fotboll division 2 i Umeå och de berättar hur sponsringen stöttat deras verksamhet.

Blommor och bin - ett konstverk för biologisk mångfald

Mot söderväggen på kvartershuset till en av HSBs nyaste bostadsrättsföreningar, brf Hällbacken i Luleå, står de två blommorna som inte bara är ett konstverk. Pistillen i blommorna fungerar också som hus till vilda bin.

För att främja biologisk mångfald har HSB Norr en ambition att i framtida nyproduktionsprojekt plantera bivänliga växter och sätta upp bihus.

Vi bygger, förvaltar och stannar kvar

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen torkat. Men HSB stannar kvar i styrelsen och hjälper till med förvaltningen av fastigheten. Tillsammans med medlemmarna skapar vi det goda boendet.

Läs mer här!

HSB laddar för fossilfria resor

Med målsättningen om fossilfria resor har HSB Norr beslutat att installera laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar på sina 12 verksamhetslokaler. - Vår verksamhet i Skellefteå blir även pilot-ort för miljövänliga fordon inom vår tekniska förvaltning, berättar Nea Goldkuhl, hållbarhetsanvarig HSB Norr

Läs mer här!

Hållbarhetsstrategi - HSB Norr

Här kan du ta del av vår Hållbarhetsstrategi för HSB Norr. 

HSB Vind

Tillsammans med flera bostadsrättsföreningar har HSB Norr bildat en ekonomisk förening, HSB Vind Umeå och införskaffat sig ett vindkraftverk.

Coelho Growth Foundation

Sedan 2017 samarbetar HSB Norr med stiftelsen Coelho Growth Foundation som arbetar för bättre levnadsvillkor för gatubarn i Brasilien.