Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr - Vår hållbarhetsresa

HSB Norrs mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss handlar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera våra intressenter att göra detsamma. På den här sidan kan du klicka dig vidare och läsa mer om delar av vår hållbarhetsresa!

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till bra bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt, vi kallar det för det goda boendet.

Bekämpa ogräset giftfritt - så gör vi på HSB Norr

Direkt värmen smyger sig på kommer ogräset som ett brev på posten. Maskrosor kan som bekant till och med växa genom asfalt. Att bli av med ogräs kräver ofta ett ihärdigt arbete och att använda sig av kemiska bekämpningsmedel kan kännas lockande men det påverkar både den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan. Läs hur HSB Norr bekämpar ogräset giftfritt.

HSB Norr stödjer Haparanda FF's integrationsarbete

Som ett led i att bidra till social hållbarhet inom idrotten har HSB Norr valt att stödja Haparanda FF i deras integrationsarbete. Haparanda har en stor andel flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och behovet av fritidsaktiviteter är stort. Haparanda FF arbetar med integration som är en viktig del för social hållbarhet och det arbetet vill HSB Norr stötta. Läs mer här.

HSB Norr stödjer MAIF Tjejhockey

Som ett led i att bidra till ökad jämställdhet inom idrotten valde HSB Norr att på Internationella kvinnodagen sponsra MAIF Tjejhockey i Gällivare. Laget bildades så sent som förra hösten och intresset för att vara med i laget är väldigt stort bland tjejer 8-18 år. Att stötta en nystartad verksamhet som MAIF Tjejhockey ligger helt i linje med HSB Norrs ambition om att sponsringsmedel ska bidra till att samhället vi lever i ska bli ännu bättre. Läs mer här.

HSB brf Berghem prisas för sin hållbara idé!

Det är första gången priset delas ut och syftet med priset är att uppmuntra bostadsrättsföreningar med idéer eller pågående insatser som på ett eller flera sätt bidrar till mer hållbara bostäder.

Årets vinnare av Den hållbara idén är bostadsrättsföreningen Berghem som tilldelas priset på 25 000 kronor för sitt mod att skapa bostäder för framtiden!

Här kan du läsa mer om 2021 års vinnare av Den hållbara idén.

Samarbeten för hållbarhet

HSB har både ett ansvar och möjlighet att utveckla och driva hållbarhetsfrågor som är gemensamma för bygg- och fastighetsbranschen och detta gör vi bland annat genom att aktivt medverka i och initiera hållbara samarbeten både lokalt och nationellt.

Här kan du läsa om några av våra lokala och nationella samarbeten för det hållbara samhället. 

Gröna Coachen – ska hjälpa att minska klimatavtrycket

I samarbete med Umeå Energi är HSB Norr med pilotprojekt för att utvärdera möjligheten att genom gamification motivera, engagera, förändra eller förstärka beteenden. Målsättningen är att engagera individen i aktiviteter för reducerat klimatavtryck - i relation till sitt boende.

Läs mer om Gröna Coachen här!

Klimatavtalet är en del i vår långsiktiga klimatstrategi

Målsättningen är att vi vid vårt 100-årsjubileum 2023 rejält ska ha minskat vår klimatpåverkan (kgCO2/Atemp).

Sedan basåret 2008 har HSB Norr år 2020 minskat sina Co2 utsläpp med 77 %.

Detta innebär att vi redan nu har uppnått målet för 2023 och tar därmed sikte på vår långsiktiga målsättning om att 2030 vara nära noll klimatpåverkande i utsläpp. Läs mer om våra klimatmål här!

HSB mest hållbara varumärket för fjärde året i rad

Drygt 21 000 svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder.

Samverkan skapar hållbarhet

Nyproduktion - I Umeå planerar HSB tillsammans med flera andra aktörer för en ny stadsdel med ambitioner att skapa en internationell förebild i hållbarhet där det ska vara ”lätt att göra rätt”.

HSB Norr bidrar till hållbar samhällsutveckling

HSB har ända sedan starten varit med och tagit ansvar för samhällets utveckling. Det ingår i vårt uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet.

HSB Norrs hållbarhetspris

Vi på HSB Norr är både stolta och glada, att berätta att vi nu instiftar ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar: Den hållbara idén.

HSB för biologisk mångfald

Vi värna om den biologiska mångfalden och vill hjälpa till att sprida kunskap om hur viktig den är.

Vår sponsring

HSB Norrs sponsring ska bidra till att göra samhället vi lever i lite bättre. Vi är bland annat certifierade som FairPayers.

HSB och We Effect stärker människors rätt till värdiga bostäder och mat under coronakrisen

En halv miljard människor kommer att knuffas ut i fattigdom i coronapandemins spår. 130 miljoner människor riskerar akut hungersnöd. HSB Norr bidrar därför med 50.000 kronor till kampanjen #StarkareTillsammans och stöttar därigenom We Effects arbete för att mildra konsekvenserna för de allra fattigaste under coronakrisen.

Klicka och läs mer om HSB och We Effects arbete.

Viktigt med jämställd sponsring för barn och unga

Att arbeta för en hållbar samhällsutveckling ligger varmt om hjärtat för HSB Norr. Vi tycker det är viktigt att barn och ungdomar får möjlighet att utöva och växa som person genom sina intressen. Att därför satsa på barn och unga är ett sätt att bidra till vår framtid. 

Vi träffar Sandviks IK/Obbola IK damjuniorer 14-17 år, fotboll division 2 i Umeå och de berättar hur sponsringen stöttat deras verksamhet.

Blommor och bin - ett konstverk för biologisk mångfald

Mot söderväggen på kvartershuset till en av HSBs nyaste bostadsrättsföreningar, brf Hällbacken i Luleå, står de två blommorna som inte bara är ett konstverk. Pistillen i blommorna fungerar också som hus till vilda bin.

För att främja biologisk mångfald har HSB Norr en ambition att i framtida nyproduktionsprojekt plantera bivänliga växter och sätta upp bihus.

Projektet Vara Med

I dagens samhälle upplever allt fler en tillvaro utan att någon anhörig eller bekant hälsar på eller tittar till. Ofrivilligt ensamma finns i alla åldrar och totalt lever nästan 300 000 svenskar sina liv mer eller mindre ensamma. Det är här
volontärerna i Frivilligcentralen och projektet Vara Med som HSB Norr stöttar, kommer in.

Läs mer här!

Vi bygger, förvaltar och stannar kvar

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen torkat. Men HSB stannar kvar i styrelsen och hjälper till med förvaltningen av fastigheten. Tillsammans med medlemmarna skapar vi det goda boendet.

Läs mer här!

HSB laddar för fossilfria resor

Med målsättningen om fossilfria resor har HSB Norr beslutat att installera laddmöjligheter för el- och laddhybridbilar på sina 12 verksamhetslokaler. - Vår verksamhet i Skellefteå blir även pilot-ort för miljövänliga fordon inom vår tekniska förvaltning, berättar Nea Goldkuhl, hållbarhetsanvarig HSB Norr

Läs mer här!

Energitjänster - Hållbara åtgärder uppifrån och ner

HSB brf Varvet-Hägern i Luleå är en av Luleås största bostadsrättsföreningar. Där pågår just nu ett stort projekt med att byta tak och samtidigt installera solceller, men även anlägga nya underjordiska sopsorteringsstationer. Det är de första stegen i en långsiktig, strategisk plan för underhåll och investeringar som HSB Norr hjälpt till att fram åt föreningen och nu projektleder. Läs mer om projektet här. 

HSB brf Biologigränd sparar 1 000 000 kW/h per år

HSB brf Biologigränd i Umeå har med hjälp av HSB Norr gjort underhålls- och investeringsåtgärder som hittills resulterat i en minskad energiförbrukning med över 1 000 000 kWh/år, en energikostnad på ca 800 000 kr/år i föreningen. Vi vill ligga i framkant och minska vår klimatpåverkan samtidigt som vi kan sänka våra kostnader, berättar Bertil Sawert, ordförande och Per Sörlén, vicevärd i föreningen. Läs hela artikeln här. 

Hållbarhetsstrategi - HSB Norr

Här kan du ta del av vår Hållbarhetsstrategi för HSB Norr.

HSB Vind

Tillsammans med flera bostadsrättsföreningar har HSB Norr bildat en ekonomisk förening, HSB Vind Umeå och införskaffat sig ett vindkraftverk.

Coelho Growth Foundation

Sedan 2017 samarbetar HSB Norr med stiftelsen Coelho Growth Foundation som arbetar för bättre levnadsvillkor för gatubarn i Brasilien.