På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tips från Huskurage på tryggt boende

Det hörs skrik och dunsar från grannlägenheten. Vrider du upp volymen på teven och hoppas det ska upphöra – eller ringer du på och frågar vad som händer? 
– I så fall kan du sätta stopp för misshandel just där och då, säger Nina Rung och Peter Svensson, initiativtagare till projektet Huskurage som ska stärka säkerheten i svenska hem.
Huskurage startades 2014 av Nina Rung och Peter Svensson som båda arbetar med våld i nära relationer.

Under 2013 anmäldes i Sverige 18 700 fall av misshandel i nära relationer. Det blir omkring 50 fall per dag, vissa med dödlig utgång. Men mörkertalet är stort – Brottsförebyggande Rådet räknar med att bara 4 procent av de drabbade polisanmäler. Det innebär att omkring 1 250 fall av misshandel varje dag inträffar i svenska hem. Närstående drabbas också.

Grannarna anar oråd

– Omkring 200 000 barn i Sverige lever i familjer med våld i nära relation, berättar Nina Rung, som till vardags arbetar som utredare på Familjevåldsenheten inom Stockholmspolisen. Tillsammans med Peter Svensson som arbetar med våldsprevention och beteendeproblematik hos män, har hon tagit initiativ till Huskurage.

– Alla kan göra något för att minska våld i nära relationer. Om vi vet hur och varför vi ska agera, så kommer fler att ingripa. Ofta är det grannarna som först anar att något inte står rätt till, säger Nina.

Policy för Huskurage skyddar mot våld

Men som granne kan det vara svårt att veta hur man ska agera. Kanske situationen känns riskabel, man är rädd att uppfattas som en som lägger sig i andras privatliv eller så hoppas man helt enkelt att någon annan i huset ska ingripa.

Det är då Huskurage-policyn är bra att ha. Den är ett dokument som i tre punkter talar om hur man ska agera om man är orolig för att någon granne utsätts för våld. Policyn finns utformad för bostadsrättsförening, hyreshus och tomtägar-/villaförening. Genom att anta policyn på t ex en föreningsstämma vet alla som bor i huset att det finns en gemensam handlingsplan för att ingripa. Men självklart ska man inte utsätta sig för fara – är situationen hotfull bör alltid polisen tillkallas. Längre ner på denna sida kan du ladda ner policyn för Huskurage i bostadsrättsföreningar.

3 sätt att visa Huskurage

  • Ring på och fråga hur det står till om du misstänker något
  • Ta hjälp av någon granne eller styrelseledamot om det behövs
  • Ring polisen om situationen blir akut eller hotfull

Grannar

Huskurage erbjuder bostadsbolag, hyresvärdar, styrelser och andra intresserade föreläsningar om våld i nära relation. För mer information om hur du kan införa Huskurage gå till hemsidan för Huskurage eller alternativt kontakta Nina Rung eller Peter Svensson.