Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så funkar det att bo i en bostadsrättsförening

Vad innebär det egentligen att bo i en bostadsrätt; och hur skiljer det sig från att bo i en hyresrätt? Här reder vi ut begreppen med hjälp av Aster Boberg, medlemsansvarig på HSB Sydost.
Illustration över boende i flerbostadshus

Bostadsrätt: Ni delar ägandet och ansvaret för fastigheten

Bostadsrätt är en av de vanligaste boendeformerna i Sverige. Att vara bostadsrättshavare betyder att du äger rätten att bo i bostaden. Du äger alltså inte bostaden. Det gör bostadsrättsföreningen, brf:en.

– När du köper en bostadsrätt blir du en del av ett kooperativ, brf:en, där medlemmarna tillsammans äger och ansvarar för fastigheten. Det gäller inte bara lägenheterna utan även gemensamma utrymmen och eventuell utemiljö, säger Aster Boberg, medlemsansvarig på HSB Sydost.

See this video with English subtitles: How to live in a tenant owned apartment

Vad menas med gemensamt ansvar?

En brf är en ekonomisk förening. Det ligger i medlemmarnas gemensamma intresse att fastigheten och föreningen sköts så bra som möjligt. Föreningens stadgar reglerar vilket ansvar styrelsen respektive bostadsrättshavarna har.

Det är styrelsens uppdrag att se till att brf: en förvaltas på bästa sätt, men medlemmarna har ett gemensamt ansvar att ta hand om boendet och bidra till att det blir så trivsamt som möjligt. Det innebär exempelvis att man förväntas delta i möten och gemensamma aktiviteter, som storstädningar och trädgårdsdagar. Ingen kan tvinga dig att delta, men tänk på att om en tjänst måste köpas in så påverkar det inte bara brf:ens ekonomi utan även din.

– Brf:ens ekonomi påverkar värdet på din bostadsrätt. Om föreningen har ekonomiska problem kanske du inte kan sälja din bostadsrätt för det pris du önskar, säger Aster Boberg.

"”Genom att engagera dig på olika sätt kan du påverka både ditt boende och din brf"

Illustration över man som ligger i soffa och en man står vid fönster

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som brf-medlem? Genom att engagera dig på olika sätt kan du påverka både ditt boende och din brf.

– Du kan exempelvis skriva motioner till föreningsstämman och rösta kring olika förslag. Vill du ha större inflytande kan du engagera dig i styrelsen.

Som bostadsrättshavare har du också vissa skyldigheter, till exempel att hålla lägenheten i gott skick samt att inte störa dina grannar.

– När du bor i ett flerfamiljshus, oavsett om det är en hyres- eller bostadsrätt, har du skyldighet att visa dina grannar hänsyn. När det gäller brf: er är det vanligt att det finns ordningsregler där det kan ingå skrivelser om till exempel vilka tider man ska undvika höga ljud, säger Aster Boberg.

En av de främsta fördelarna med att bo i bostadsrätt är att du har relativt stor frihet att utforma ditt eget boende.

– Du har rätt att renovera och inreda din bostad som du vill, så länge du följer stadgarna. Sådana investeringar kan du ofta räkna hem när du säljer bostadsrätten. Större förändringar kräver dock att du pratar med styrelsen först, till exempel om du vill riva en bärande vägg. Det finns också bestämmelser för sådant som påverkar utsidan av lägenheten, till exempel om du vill förändra altanen eller bygg tak över balkongen.

– Är man osäker ska man alltid prata med styrelsen. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite, annars kan du bli skyldig att återställa lägenheten till sitt ursprungliga skick, säger Aster Boberg.

Spackling och kakling

Bor du i en brf kan du renovera och inreda din bostad som du önskar. I en hyresrätt sköter fastighetsägaren större renoveringar.

Vilka ekonomiska för- och nackdelar finns med att äga bostadsrätt?

tt köpa en bostadsrätt kan vara en bra investering. Tar du väl hand om den är chanserna goda att du går med vinst när du säljer den. – Men du bör vara medveten om att det också finns en risk att bostadsmarknaden förändras och att du tvingas sälja med förlust, säger Aster Boberg.

Tänk på att du måste ha tillgång till kapital, antingen i form av egna pengar eller bolån, för att kunna köpa en bostadsrätt. Ofta kräver banken att du betalar en kontantinsats när du tar lån, och för att få lån måste du ha en stabil ekonomi.

I en bostadsrätt bor du till självkostnad. Du betalar en månadsavgift till din brf som kan variera beroende på föreningens ekonomi. Den går till att betala brf:ens utgifter för lån, sophämtning, värme, underhåll och annat. I takt med att brf:en amorterar av sina lån sjunker boendekostnaderna. På sikt är det därför nästan alltid billigare att bo i en bostadsrätt.

Kan jag hyra ut min bostadsrätt?

Om du vill upplåta din bostadsrätt i andra hand ska du ansöka om det hos styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och i den ska det bland annat framgå hur länge och varför du vill upplåta din bostadsrätt. Styrelsen tar sedan ställning till skälet som du angett.

– Giltiga skäl kan till exempel vara att pröva samboskap, eller arbete alternativt studier på annan ort. Tänk på att om du upplåter din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillåtelse är det en grund för förverkande av bostadsrätten, säger Aster Boberg.

Bostadsrätt checklista:

 • En investering i ditt eget boende som långsiktigt är billigare än hyresrätt.
 • Kräver tillgång till kapital i form av egna pengar eller lån.
 • Betyder att du äger rätten att bo i bostaden.
 • Du är del av en brf som äger och ansvarar för fastigheten.
 • Månadsavgiften varierar beroende på föreningens ekonomi.
 • Du ansvarar själv för det mesta inne i lägenheten. Ansvaret regleras i stadgarna.
 • Du har stor frihet att utforma ditt eget boende.
 • Du har möjlighet att påverka ditt boende och brf:en.
 • Genom investeringar kan du öka värdet på din bostadsrätt.
 • Marknadsförändringar kan påverka värdet på din bostadsrätt.

Det är tryggt att bo i HSB – hitta din bostadsrätt nu.

Beställ broschyren om att bo i brf

HSB erbjuder en broschyr ned allt som är bra att veta för dig som bor i HSB-brf. I broschyren behandlas frågor som:

 • hur beslut fattas i en bostadsrättsförening
 • vad som händer på föreningsstämman
 • hur man läser en årsredovisning
 • hur du kan påverka dina boendekostnader
 • hur ni kan utveckla miljön och aktiviteter i föreningen.