Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

"Vi bestämde oss för att ta tillbaka vår boendemiljö"

Bostadsområdet Charlottesborg har tidigare präglats av kriminalitet och otrygghet. Men förra året ströks det från polisens nationella lista över utsatta områden – mycket tack vare ett framgångsrikt trygghetssamarbete mellan två HSB-brf:er.
Styrelsen i brf Sting Tack vare samarbetet med grann-brf:en har brf Sting lyckats skapa trygghet och gemensamhet i ett område som tidigare varit klassat som ett utsatt område. Förvaltare Magnus Sjöberg, ledamötena Carin Nilsson och Erica Norén, vice ordförande Zdravko Vrabac, husvärd och fastighetsskötare Carola Persson liksom ordförande Darinka Kinnmark Gmaz är glada över resultatet.

I bostadsområdet Charlottesborg ligger två av Kristianstads största brf:er, HSB brf Sting och HSB brf Charlottesborg. De båda syskonföreningarna byggdes i mitten av 1970-talet, och består av sammanlagt 622 lägenheter fördelade på både hög- och låghus.

Läs också: Så stärker ni tryggheten i er bostadsrättsförening

I dag är området lugnt och städat, med välskötta trädgårdar, gemensamma uteplatser och roliga lekskulpturer för barnen. För bara några år sedan var situationen dock en helt annan. Då fanns Charlottesborg med på polisens nationella lista över utsatta områden, och förknippades med gängkriminalitet och allmän otrygghet.

– Folk sålde droger här helt öppet, mitt på dagen. Ofta höll de till i trappuppgångarna, och flyttade sig inte ens när någon kom och gick förbi, säger Darinka Kinnmark Gmaz, ordförande i brf Sting.

De kriminella var tydliga med att det var de som bestämde, och situationen kändes väldigt otrygg för dem som bodde här, men för cirka två år sedan vände det. Darinka menar att det delvis hade att göra med polisens insatser, delvis att mycket nytt folk flyttade in i området, men framför allt berodde vändningen på att de boende i brf Sting och brf Charlottesborg fick nog.

Passagen "Suckarnas gång" har blivit en tryggare plats att vistas på, bland annat tack vare ny belysning.

– Vi bestämde oss för att ta tillbaka vår boendemiljö, säger Darinka.

Föreningarna bildade en gemensam projektgrupp och började rusta upp sina gårdar.

– Vi rensade bort skymmande buskage, installerade ny belysning och byggde om gårdarna så att de blev ljusa och öppna, säger Darinka.

Föreningarna installerade också övervakningskameror och vägbommar, så att bilar och mopeder inte längre kunde köra in på området.

– Tidigare körde folk in på gårdarna och handlade droger direkt från bilarna, berättar Darinka.

Utöver de materiella åtgärderna har Sting och Charlottesborg skapat ett gemensamt trygghetsråd, som har regelbundna möten med kommun och polis.

– Vi har även trygghetsvandringar, då vi är ute och promenerar i området på kvällstid, tillsammans med representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Fältgruppen, säger Darinka.

Brf:ernas samarbete har inte bara skapat en tryggare boendemiljö rent fysiskt. Det har också lett till en rad gemensamma evenemang, som pysselkvällar och läxhjälp för barnen, bingokvällar och sommarlovsaktiviteter för skolungdomarna. Även dessa bidrar till ökad trygghet.

– Vi har vunnit så mycket på att samarbeta med varandra. Framför allt har vi skapat gemenskap och stolthet här i Charlottesborg, säger Darinka.

Brf Stings råd för ökad trygghet

1. Kontakta samhällsaktörer i området och se hur ni kan hjälpas åt.
2. Samarbeta med andra bostadsrättsföreningar i området.
3. Uppmuntra medlemmarna att engagera sig, ha koll på omgivningarna och rapportera misstänkta aktiviteter. Det går bra att vara anonym.

HSB brf Sting

Ort: Charlottesborg i Kristianstad.
Byggår: 1977.
Antal bostäder: 311 lägenheter fördelade på två höghus och sex lägre hus.

Trygghet och stöd i styrelsearbetet

Upptäck brf-medlemskapet i HSB som bland annat ger stöd från en erfaren HSB-ledamot och juridisk rådgivning.