Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSBs organisation

HSB är en kooperativ, demokratisk, idéburen organisation som ägs av våra medlemmar.

Tillsammans med våra 24 regionala HSB-föreningar, 4 100 bostadsrättsföreningar och nära 677 000 medlemmar utgör vi en stark kraft för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. 

Välkommen att läsa mer om hur vi är organiserade. Här hittar du mer information om:

 • HSBs organisation och ägarinformation
  HSB är Sveriges största bostadskooperation.

 • Finansiellt
  Års- och hållbarhetsredovisningar från HSBs nationella verksamhet och regionala HSB-föreningar.

 • Medlemsinflytande
  Så påverkar du i HSB. Här hittar du också vår personuppgiftspolicy.

 • Regionföreningar
  Här hittar du mer information om HSBs 24 regionala föreningar.

 • HSB Riksförbund 
  Moderföreningen i HSBs nationella koncern.

 • HSB Affärsstöd 
  Dotterbolag som samordnar och utvecklar HSBs IT-förmåga.

 • HSB Finansstöd
  Dotterbolag som utvecklar finansiella tjänster samt förvaltar HSBs bosparande.

 • HSB ProjektPartner 
  Dotterbolag som bygger nya bostäder tillsammans med HSB-föreningarna runt om i Sverige.

 • HSB Bostad 
  Ansvarar för nyproduktion av bostäder i Stockholms- och Gotlands län.