HSB Affärsstöd

Som helägt dotterbolag till HSB Riksförbund är HSB Affärsstöd navet i digitaliseringen inom
HSB.

Förutom IT-utveckling och förvaltning av gemensamma IT-stöd ansvarar Affärsstöd även för den gemensamma inköpsresursen som förhandlar och tillhandahåller ramavtal för HSB, såväl HSB-föreningar och bostadsrättsföreningar som enskilda medlemmar.