HSB Riksförbund – en gemensam resurs

HSB Riksförbund och dess tre dotterbolag utgör tillsammans en nationell gemensam resurs som finns till för att skapa värde för HSB-föreningarna, dess medlemmar och kunder.

HSB Riksförbund är moderförening i den nationella verksamheten och ägs av de 24 HSB-föreningarna. Uppdraget är att utveckla HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället samt säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt inom HSB.

HSB Riksförbund har tre helägda dotterbolag: HSB Affärsstöd som samordnar och utvecklar HSBs IT-förmåga, HSB Finansstöd som ansvarar för finansiella tjänster samt utvecklar och förvaltar bosparandet och HSB ProjektPartner som bygger nya bostäder tillsammans med HSB-föreningarna runt om i Sverige.

De regionala HSB-föreningarna är medlemmar i HSB Riksförbund och HSB Riksförbund är ömsesidigt medlem i de regionala HSB-föreningarna.

HSB Riksförbund har ett övergripande ansvar för:

 • styrmodell för gemensam affärsdriven utveckling
 • parlamentariskt arbete
 • stadgearbete, policys och riktlinjer
 • strategiska medlemsfrågor
 • verksamhetsuppföljning för hela HSB och HSB-gemensam hållbarhetsberättelse
 • experter inom hållbarhet, miljö, energi och samhällspolitik
 • juridik för medlemmar och HSB-föreningar
 • lag- och regelbevakning
 • medierelationer
 • varumärkes- och kommunikationsfrågor
 • medlemstidningar
 • utbildnings- och konferensverksamhet.